Til ettertanke… Mysteriet

Til ettertanke... Foto john steffensen

Mysteriet vi må akseptere.

Akkurat nå. Tanker ut fra ord i bibelen. Til ettertanke... På www. Johnsteffensen. NoEnkelte vil ha det til at kristendommen er menneskers verk. De mener at det først og fremst er fattige, enfoldige, undertrykte og ulykkelige menneskers behov som har skapt denne guden, for enkle mennesker må ha noe å tro på. Eller som en så nedsettende uttrykte; kristendommen er en harmløs fritidsaktivitet for kvinner av begge kjønn. Det å ha en drøm om noe bedre, hinsides denne verdens virkelighet, er noe mennesket selv har skapt. Mennesket har skapt Gud i sitt bilde. Mener noen…

Men det er mye mellom himmel og jord som ikke noe menneske forstår eller kan forklare. Derfor tror jeg heller ikke et fnugg på at det er mennesket som har skapt Gud. For dersom vi mennesker hadde skapt Gud, ville vi garantert ha fremstilt en annen gud enn han som ble fornedret, spottet og hengt på et kors, en gud som lot seg utlevere til grådige og onde mennesker. Vi hadde laget oss et helt annet gudsbilde. Vi ville ikke designet en guddom som ble overgitt til mennesker for å dø på et korstømret tre. Men nettopp gjennom korsets ydmykelse og påskemorgens fantastiske triumf med Jesus som dødsrikets beseirer, ble Guds kjærlighet til menneskene beseglet en gang for alle. Men de som fornekter Guds eksistens, de villfarne, aksepterer ikke Bibelens budskap om Jesus som veien, sannheten og livet. Tvilerne skal ha en forklaring på absolutt alt, og alt som ikke har en fornuftig og forståelig forklaring, må forkastes. Likevel er det millioner på millioner som i troen tilber Gud i hellig undring…

Vi vet at Gud frelser den som tror. Kristus som ble korsfestet og oppstod igjen fra de døde, er et vitnesbyrd på Guds kraft og Guds uendelige visdom. «For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. » «Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.» 1. Kor 1, 25 og 27

Derfor behøver jeg som kristen ikke å ha noen logisk eller forståelig forklaring på absolutt alt. Jeg vet at min egen og andre menneskers forstand alltid vil være milevis unna Guds uforstand, eller dårskap, som er et annet ord for det samme. Vi vil aldri kunne ta inn over oss alt i livets og troens mysterium – uansett hvor mye vi tilstreber oss å gjøre dette. Troen er livets og evighetens mysterium. Derfor tror jeg…

Det er 53 innlegg i serien «Til ettertanke…» Klikk her om du vil lese flere.

Tekst og foto: John Steffensen – www.johnsteffensen.no

Verdens beste oppskrift på focacciabrød foto john steffensen. Www. Johnsteffensen. No 6
Unn deg noe virkelig godt! Dette er verdens beste focacciabrød. Klikk på bildet!

La andre få vite om dette innlegget..