Om å huske dem som glemmer…

Demens kan ramme hvem som helst. Ikke bare de som er gamle... Www. Johnsteffensen. No

La oss stille opp for forskning på demens!

Demens er mye mer enn bare det å glemme…

Demens... Støtt årets krafttak mot demens!«Aldri tidligere har så mange dyktige forskere i Norge jobbet sammen for å løse demensgåten», skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen, som legger til at Verdens Helseorganisasjon nå har slått fast at demens er i ferd med å bli en av de største utfordringene for helsemyndighetene i ethvert land, rike så vel som fattige.

Jeg vil sterkt anbefale å støtte demensforskningen som i virkeligheten favner betydelig bredere enn bare det å gjøre noe for dem som glemmer. Demens er en rekke forskjellige sykdommer i hjernen, og den mest kjente er Alzheimers sykdom som utgjør ca 60% av dem som rammes. Men demens kan også ha andre årsaker og arte seg på helt andre måter enn bare det å glemme. Det kan være alt fra alvorlige, uforklarlige endringer i atferd og væremåte, noe som ofte går ut over familie og omgangskrets. Den demente kan miste evnen til varme, empati og forståelse, og oppførselen kan preges av kritikkløshet, hemningsløshet, impulsivitet og sinne. Noen blir overaktive, andre fullstendig initiativløse. Den som rammes, mangler gjerne selvinnsikt slik at han/hun overhodet ikke innser problemene, og at hjelp er nødvendig. I så måte er demens mye mer enn bare det å glemme…

For en annen gruppe demente kan det fysiske forfallet også bli betydelig, der sykdommen fører til en merkbar kroppslig reduksjon, og den syke svinner hen og til sist nærmest havner i fosterstilling og dør. Ca 15 % av demente får denne diagnosen som kalles Lewy-legeme.

I dag fins det ingen behandling som stopper sykdommen, kun behandling som kan gjøre sykdomsperioden bedre. Demens kan ramme hvem som helst, og den trenger ikke være arvelig. Den kan oppstå sporadisk, det vil si uten noen kjent årsak, ca 60% av de demente hører til denne gruppen.

70 000 mennesker i Norge har i dag demens, mer enn 300 000 er nærmeste pårørende til en demenssyk. Om ti år vil tallene være dobbelt så høye(!) bl.a. som et resultat av økende alder i befolkningen.

Dessverre er den offentlige finansieringen av demensforskning liten, noe som i seg selv er et tankekors. En nasjon som har tusenvis av milliarder på bok, burde virkelig kunne stille opp med flere midler når det gjelder medisinsk forskning generelt, og ikke minst demens. Alzheimer og andre demenssykdommer er en av de største utfordringene norsk folkehelse står overfor.

Derfor anbefaler jeg deg å støtte forskning på demens i dag. Dette gjøres enklest ved å sende DEMENS til tlf 2160 og automatisk overføre 150 kr til demensforskningen. Et annet alternativ er å betale inn et valgfritt beløp til konto 1503 29 53082.

Les mer om kampen mot demens.

 

La andre få vite om dette innlegget..