Ugress gir en indikasjon

Mh900431722

Indikatorplanter

Du kan finne ut hvilken jord du har ved å studere ugresset som trives i den.Ugresset er en indikator på hvilken jord du har i hagen din. Ingen planter vokser tilfeldig noen steder. Selv ugress er kresent og slår seg bare ned der jordsmonnet passer best. Derfor kan vi lese mye ut av det ugresset som vokser på tomten vår.

Planter som foretrekker sur jord (lav pH) er engsoleie, lupiner, hvitkløver, harekløver, småsyre, legeveronika, stemorsblomst, fuglevikke, vanlig linbendel.

I kalkrik jord (høy pH) fins gjerne ridderspore, åkervindel, åkervortemelk, rød tvetann, diverse veronika-arter, åkersennep.

 

I jord om er tett og kompakt trives åkermynte, gåsemure, groblad og krypsoleie.

I meget våt jord finner en gjerne åkermynte, gåsemure, krypsoleie, tvetann, vassarv og valurt.

I næringsrik jord med mye humus trives vassarv, dessuten kamilleblom, svart søtvier, vanlig pengeurt og meldestokk.

I tørr jord vokser fuglevikke, forskjellige då-arter og hvit jonsokblom. NB! Tørr jord må gjerne vannes for å kunne brukes som hagejord.

Kilde: «Lettstelt hage» v/Ingrid Olausson

La andre få vite om dette innlegget..