Angina Pectoris. Hva, hvordan, hvorfor…?

Angina pectoris kan være plagsomt og hemme livsutfoldelsen. Tilstanden kan bl. A. Avdekkes gjennom en sykehistorie.

Hvordan oppleves Angina Pectoris?

Angina pectoris kan være plagsomt og hemme livsutfoldelsen. Tilstanden kan bl. A. Avdekkes gjennom en sykehistorie.Smerter i brystet. Omtrent slik kan begrepet Angina Pectoris oversettes. Eller sagt på en litt annen måte; tranghet i brystet → hjertekrampe.

Årsaken er at hjertet får for lite oksygen (surstoff) pga. innsnevringer i blodårene til hjertet. Innsnevringene skyldes en eller flere faktorer; f.eks. røyking, mye fet mat, overvekt (særlig «bilringer» i buken), lite mosjon, alder, kjønn og arv.

Angina Pectoris kan oppleves på ulike måter. Klassisk er en klemmende, snørende smerte (eller press) bak brystbeinet. Det kan også være smerter som stråler til hals, kjeve, rygg eller venstre skulder/arm. En ser også tilfeller der smertene stråler til/fra høyre skulder/arm. Tungpustethet kan også være angina-relatert.

Ofte øker smertene ved fysiske anstrengelser, mens de klinger av under hvile. Det er også rapportert tilfeller av hodepine på en av sidene.

Anginasmerter kan noen ganger oppstå  når en er i ro, om natten eller ved mindre anstrengelser enn tidligere. Dette kan være såkalt Ustabil Angina, tilstanden som førte til at undertegnede ble sykehusinnlagt av fastlegen, og som igjen førte til at jeg ble by pass-operert.

Angina Pectoris-diagnosen stilles gjerne ut fra sykehistorien. Den kan også avdekkes via hjertekateterisering, belastnings EKG (AEKG / Arbeids EKG) samt vanlig EKG.

EKG-undersøkelsen trenger ikke nødvendigvis å avdekke Angina Pectoris. I mitt tilfelle var for eksempel EKG-utskriften hos fastlegen fin. Derimot viste AEKG at ikke alt var som det skulle være…

Les også flere innlegg på johnsteffensen.no  Anstrengelsesangina  –  Kvinnelige kjønnshormoner synes å beskytte – Når åreveggene ødelegges

 

La andre få vite om dette innlegget..