Forskerkritikk av heldagsskolen

Bb småskolen forside mh9004090481

– Mer undervisning fører ikke til bedre faglige prestasjoner

Mer tid til undervisning og integrering av skole og skolefritidsordning, gir ikke grunnlag for å hevde at dette gir positive utslag faglig eller trivselsmessig!Innholdet i undervisningen og skolens læringsmiljø er viktigst! Nasjonal og internasjonal forskning gir i følge Thomas Nordahl og Cay Gjerustad ingen klare indikasjoner på at mer undervisning fører til bedre faglige prestasjoner.

Nordahl og Gjerustad påpeker at det er klare begrensinger i barn og unges utholdenhet i læringsprosessen.

Forskerne finner heller ingen tegn på at heldagsskolen virker utjevnende på forskjellige elever med bakgrunn fra ulike sosiale lag. Heller ikke når en tar hensyn til ulik etnisk bakgrunn.

Nordahl og Gjerustad konkluderer med at gjennomgangen av nordiske forsøk med mer tid til undervisning og integrering av skole og skolefritidsordning, ikke gir grunnlag for å hevde at dette gir positive utslag faglig eller trivselsmessig!

– Dette går simpelthen ikke!

Da skoler i Odense, Århus og i Høje Taastrup (Danmark) startet opp med åttetimersdag for samtlige elever på de fire laveste klassetrinnene, skrev bl.a. Det pedagogiske råd på Søndervangskolen i Århus følgende: «Dette går simpelthen ikke! Vi kan ikke sitte stille å se på at så mange barn og foreldre føler at skolen er et trist sted å være!»

Det ble trukket frem flere konflikter, barn som gråter over lange skoledager, og barn som ikke lenger vil gå på skolen. Deres foreldre klager over at de vil ha barna tidligere hjem. Endelig ønsker barna seg tilbake til den gamle skolefritidsordningen.

 

La andre få vite om dette innlegget..