Når man åpenlyst har forlatt fornuften…

Å gi avkall på fakta er å gi avkall på friheten. Johnsteffensen. No

Tankevekkende fra den amerikanske historieprofessoren Timothy Snyder

Når man åpenlyst har forlatt fornuften…

«Å gi avkall på fakta er å gi avkall på friheten» skriver den amerikanske historikeren Timothy Snyder. Han fortsetter: «Man underkaster seg tyranniet når man fornekter forskjellen mellom det man ønsker å høre, og det som faktisk er sant.» Blant flere måter som sannheten dør på, nevner professor Snyder «den utilslørte omfavnelsen av selvmotsigelser». Her går han rett i strupen på Donald Trump:

«I løpet av valgkampen lovet presidenten å gi alle skattelettelse, å bi kvitt statsgjelden og å bruke mer penger både på sosialpolitikk og forsvar. Disse løftene er uforenlige med hverandre! Det er som om en bonde skulle ta et egg fra hønsehuset, koke det helt – og servere det til kona, samtidig som han posjerte det og serverte det til barna, for så å legge det uskadd tilbake i hønsehuset og se kyllingen bli klekket ut.»

Historieprofessoren konkluderer treffende: «Å akseptere en så radikal form for usannhet forutsetter at man åpenlyst har forlatt fornuften!»

* Sitatene er hentet fra Timothy Snyders bok «Om tyranni. 20 ting vi kan lære av det 20. århundre» (Forlaget Press)

 

 

La andre få vite om dette innlegget..