Krokeide rehabilitering. Takk for alt dere lærte meg!

Silhouette

Når jeg ser tilbake, Krokeide rehabilitering hadde stor betydning!  

Fremgangen fra dag til dag var beskjeden, men retningen var riktig...Det er sju måneder siden jeg ble hjerteoperert, godt og vel et halvår med ganske ulike opplevelser. Jeg ble bokstavelig talt kastet ut i det, måtte plutselig hjerteopereres. Jeg hadde ikke hatt noe infarkt, men fikk et forvarsel som indikerte at noe var galt. En uke etter at fastlegen tok affære, var jeg operert. Kirurgene sa at jeg i tiden etter operasjonen kom til å føle meg mye dårligere enn jeg hadde gjort før, men at dette ville gå over. Etter en tid kom jeg til å bli bedre enn jeg hadde vært på mange år. De fikk rett!

Det har vært en lang vei å gå, men jeg har vært topp motivert hele tiden. Dette skulle gå bra. Jeg bet tennene sammen. Den daglige fremgangen var beskjeden, men retningen var riktig. Det gikk på fram – om enn langsomt.

Krokeide rehabilitering – treukerskurset jeg gjennomgikk der, fikk stor betydning for min videre utvikling. Når jeg ser tilbake på disse sju rekonvalesens-månedene, er det ingen tvil om at oppholdet på Krokeide ble svært viktig og inspirerende for meg! Et meget bra og velfungerende kursopplegg så vel teoretisk som praktisk, der jeg også fikk møte mennesker i tilsvarende situasjon, samt et oppegående team av dyktige instruktører og lærere. Jeg kan ikke få fullrost Krokeide-opplegget nok. Jeg ble styrket i troen på at jeg kom til å bli helt bra igjen. Jeg lærte å kjenne meg selv, min kropp og min yteevne. Ideelt sett burde nok kurset ha vart en uke til. Det hadde medvirket til at treningsopplegget/øvelsene fikk sette seg enda mer i ryggmargen…

På Krokeide ble det sagt at folk med hjertesykdom reagerer kraftigere på stress enn andre, og at stress bidrar til hjertesykdom. Det ble poengtert at hjertepasienter må passe på pausene – ta time outs når de opplever sterke følelsesmessige konflikter som stresser dem. Det ble referert til forskning som viser at sosialt stress, f.eks. en arbeidskonflikt, trigger hjernen mye mer enn vi er klar over. Hvis hjernen stadig utløser nye stressreaksjoner, kan dette få uheldige virkninger for kroppen. «Bremseeffekten» vil avta, og nye stressreaksjoner vil  utløses lettere, og de vil vare lengre. Vedvarende stress øker risikoen for flere sykdommer, blant annet blir kroppens immunforsvar hemmet. Det psykososiale henger ofte etter det fysiske. Rent psykisk tar det gjerne lengre tid å komme seg igjen etter hjerteoperasjonens store traume.

På Krokeide rehabilitering er trening, sykdomsforståelse, livsstilsforandring og tilrettelegging fremtredende. Det ble vist til at pasienter som ikke deltar på slike rehabiliteringskurs, ofte trekker seg tilbake og får det totalt sett verre enn andre. Det er jeg overbevist om at Krokeide rehabilitering har helt rett i…

Virksomheten på Krokeide ble i 2017 flyttet til Nesttun (Bergen), der den i 2022 fikk nye eiere. Hjerterehabiliteringstilbudet på Nesttun er dessverre historie fra og med 1. april 2024.

La andre få vite om dette innlegget..