Kanskje skal eller må jeg bli birøkter…

Biene er uerstattelige i vårt økosystem

Kanskje skal eller må jeg bli birøkter

Må jeg, så må jeg. Tror jeg... Bier er uerstattelige i vårt økosystem. Nå er det fare på ferde...

I så fall skal du vite at jeg ikke er naturlig motivert… Når en som sjuåring har opplevd å få en sverm av illsinte jordveps etter seg, etter å ha vært så uheldig og tråkket i bolet deres, og deretter endt opp med sju vepsestikk i ansiktet, er en ikke særlig begeistret for summende og stikkende smådyr, særlig ikke slike som kan assosieres med veps. Og det kan biene…

Men kanskje er det flere som seriøst bør vurdere å hjelpe til med at bi-bestanden kan ta seg opp igjen, for biene er uerstattelige i vårt økosystem. De pollinerer mer enn en tredel av all mat i verden!

Likevel er biene på kraftig vikende front. Intensivt landbruk og utstrakt bruk av sprøytemidler til bekjemping av insekter og insektsskader på avlingene, er mye av årsaken til den dramatiske utviklingen. Og hvis de pollinerende insektene dør ut, vil det få katastrofale følger for verdens matforsyning. Ingen insekter – ingen mat.

Men om det ikke bor en birøkter i meg – eller deg, kan vi likevel bidra. Til våren kan vi plante blomster som biene tiltrekkes av, slik at din hage – eller blomsterkasse – blir et yndet sted for pollinerende insekter. Og dersom du lar dem være i fred, lar biene også deg være i fred. De utfører bare en utrolig viktig jobb for mennesker og dyr, og den jobben bør de få gjøre uten at vi forstyrrer dem – eller at vi bruker insektsmidler som biene ikke tåler.

Derfor skal du anvende insektsmidler med omtanke, og viktigst av alt følge bruksanvisningene til punkt og prikke. Men kan du la være å spre gift i naturen, og likevel oppnå tilnærmet ønsket resultatet, er dette for miljøets skyld og vår egen skyld det aller, aller beste. Men hvis du ikke ønsker eller evner å bidra på den måten, må du kanskje kjøpe deg en bikube eller to… For uten insekter – ingen mat! 

La andre få vite om dette innlegget..