Tusseskap satt i system

Sakset klipprunde. Www. Johnsteffensen. No. Foto simon infanger unsplash

Tusseskap, helt enkelt.

Nedenstående sitat er nedslående, men like fullt sant. Det som frifagbevelse.no her beskriver, er kort og godt tusseskap eller galskap satt i system. Urimeligheten skjer i dagens Norge, der politikerne uten motforestillinger har tatt opp i seg så vel NPM som ABE (se forklaringer på dette nederst) og styrer landet etter disse prinsippene, bl.a. for å kutte i offentlige budsjetter med 0,5% årlig. Les «Sakset» nedenfor, så skjønner du snart hvilke urimeligheter offentlige instanser har å stri med, takket være NPM * og ABE** 

LO Stat-leder Egil André Aas forteller til frifagbevegelse.no at det for en del år siden var gjester på besøk fra det russiske forsvaret ved Forsvarets base på Bardufoss. Det som russerne fikk se, var dummere enn noe av det de kunne forestille seg. Les videre:

Sakset. Www. Johnsteffensen. Foto joanna kosinska unsplash
Fra frifagbevegelse. No

«Et teoretisk marked for leie av bygg, kjøp av tjenester samt et stort byråkrati innen Forsvarsbygg er et godt eksempel på at markedstenkning blir helt ufornuftig. Dette er svært kostbart, og modellen burde skrotes, sier Egil André Aas.

Han forteller om  besøket fra det russiske forsvaret ved Forsvarets base på Bardufoss:

Russerne kikket på hverandre og sa; «Det skjer dumme ting hos oss også, men dumme er vi ikke»»

– Utenfor flere store bygninger stod det oppstilt kjøretøy og panservogner. Russerne så på materiellet og ba deretter om å få se hva som stod inni hallene. «Der er det ingenting», var svaret fra det lokale vertskapet. Det trodde russerne ikke på, og de insisterte på å få se inne i bygningene. De fikk se at lagerbygningene var tomme. Materiellet stod ute, slik vertene hadde forklart. De spurte hvorfor i all verden kjøretøy og panser ikke ble lagret innendørs? De fikk forklart at Forsvaret ikke hadde råd til å betale husleie på egne baser til Forsvarsbygg. Russerne kikket på hverandre, ristet på hodet – og sa; «Det skjer dumme ting hos oss også, men så dumme er vi ikke»»

Grunnen til at det norske forsvaret måtte lagre materiellet utendørs, skyldes bl.a. to teoretiske ledestjerner som politikerne over tid har innført som «normale» i Norge. Disse er;

NPM, eller New Public Management, en betegnelse på en reformbølge rettet mot å effektivisere offentlig sektor. Ved hjelp av styringsprinsipper man har utviklet i privat sektor, skal man gjøre tilsvarende i offentlig sektor. Med andre ord en markedsorientering av offentlig sektor. Studier fra Storbritannia der NPM har vært praktisert i 30 år, viser at NPM både kan bli dyrere for samfunnet, og at man også kan oppleve dårligere offentlige tjenester.

** ABE-reformen kan sees på som en videreutvikling av NPM (se over). Målet med ABE er en  Av-Byråkratisering og Effektivisering som bl.a. «tvinges fram» av årlige kutt i statlige bevilgninger til offentlige virksomheter. I Norge er disse kuttene for tiden 0,5% årlig i statsbudsjettet.

Les mer om NPM og ABE her: Tekna.no

Foto øverst: Simon Infanger / Unsplash (Illustrasjonsfoto)

La andre få vite om dette innlegget..