Greit å vite…

Greit å vite!

Redd for å være alene hjemme?

Greit å vite!Noen føler seg ikke helt vel når de er alene hjemme. Et råd er å plassere et par store gummistøvler (slagstøvler) eller tilsvarende utenfor gatedøren. Dersom du ikke har slike, kan du trolig finne noen formålstjenlige på et loppemarked… Støvlene (evt. skoene) gir en indikasjon på hvem som kan være hjemme akkurat for øyeblikket. Vedkommende er, hvis en skal dømme ut fra fottøyet, neppe god å komme ut for….

Soyaolje i sluken

Slukene i dusjen, i vasker, på vaskerom osv. må holdes rene. En ting er at sluker kan gå tett og at opphopning av vann rundt sluk kan påføre din egen eller naboens leilighet store skader. Soyaolje er ikke sunt, men det kan gjøre nytte på en god måte likevel: Skal du reise vekk en tid, hell noen dråper soyaolje i sluken så ikke vannet fordamper så lett. Soyaolje blir nemlig liggende som et lokk på overflaten. Sluk som har åpning rett ned i kloakkrør, og som går tørre etter ikke å ha vært i bruk en stund, kan gi svært dårlig lukt i boligen. 

Noen har ordnet seg greit…

Bladet «Vi over 60» kan fortelle at åtte statsråder og 97 stortingsrepresentanter på grunn av sommel (du leste riktig) får opptil 280 000 kroner for mye(!) i årlig pensjon. Stortinget bestemte for tre år siden at pensjonene de bevilget seg selv, var i høyeste laget. Regjeringen har imidlertid holdt på å endre lovteksten om dette siden 2009, noe som har hatt som en god «bieffekt» at svært mange politikere får en ekstra høy pensjon; gullpensjon.

Regjeringen iverksetter ny type kvotering.

Nå har regjeringen bestemt at ikke-vestlige innvandrere skal gå foran andre, dersom kvalifikasjonene er tilnærmet like. Dette gjennomføres i første omgang som en prøveordning i 13 statlige virksomheter. Tidligere har vi hatt moderat kjønnskvotering til noen stillinger. Nå blir det moderat kvotering til fordel for ikke-vestlige innvandrere også…

 

La andre få vite om dette innlegget..