PC-bruk fører til at elever lærer mindre på skolen

Pc-bruk bør begrenses i naturfag, matematikk og lesing i følge tyske forskere

Intet tre vokser inn i himmelen… Heller ikke datamaskinen!

Pc-bruk bør begrenses i naturfag, matematikk og lesing i følge tyske forskereFordi korttidsminnet er opptatt av å håndtere selve datamaskinen, klarer vi ikke å konsentrere oss helt og fullt om innholdet. Derfor mener en rekke forskere at en trykt tekst (i bøker, i kompendier, på papir etc.) får oss til å forstå innholdet bedre enn tilsvarende tekster på en dataskjerm.

På PC’en klarer vi ikke like godt å konsentrere oss om det vi leser, fordi en del av hjernen stadig er opptatt av andre impulser/gjøremål – som det å scrolle, lete frem og tilbake, bli forstyrret av ulike elementer, av annonser som popper opp, osv. Dette gir leseren en mer stressende opplevelse enn om han/hun leser teksten på papir.

Tyske forskere har konkludert med at jo mer PC-bruk i skolen, dess mindre læring. Wössmann og Fuchs fant blant annet at elever som bruker PC sjelden, generelt gjør det bedre på skolen enn de som bruker datamaskinen flere ganger ukentlig – eller ikke i det hele tatt. PC-bruken fører stort sett til at elever lærer mindre på de fleste områder, bortsett i fra det å bruke en datamaskin.

På den annen side er forskerne ikke i mot at elevene lærer seg å bruke PC, men de mener at skolen bør utvise forsiktighet med hensyn til hvilke fag datamaskinen benyttes. De nevnte forskerne advarer bl.a. mot mye bruk av PC som verktøy og hjelpemiddel i fagene naturfag, matematikk og lesing.

La andre få vite om dette innlegget..