Bibelord. Guds endelige punktum.

Foto egonetix xyz. Pixabay

Bibelord

 «La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.
   
 Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.»

(Johannes’ åpenbaring 22, 11-13)

Johannes’ åpenbaring er den siste boken i Bibelen. Den kan tidvis være vanskelig å forstå. Den inneholder åpenbaringer om den himmelske verden, og Guds plan for hvordan vår verden skal forgå. Den viser også til en ny som skal bli til. Johannes forteller om hvordan Jesus skal komme igjen for å hente sine, og belønne hver og en etter de livsvalg de har tatt. I det 22. kapittel leser vi blant annet at Gud bestemmer seg for å sette punktum en tid før enden åpenbares. Dead line for Jesu gjenkomst er det ingen som får vite. For når Gud har satt sluttstrek, kan «den som gjør urett, fortsatt gjøre urett…» slik bibelordet ovenfor sier. 

Vi kan sammenligne det med Noah og hans gedigne ark. Noah visste at syndfloden ville komme, og Gud lukket arken for å holde de ugudelige ute, de som gjorde narr av Noahs prosjekt, og som fortsatte å leve sine sorgløse og syndige liv i enda noen dager, inntil Guds straffedom rammet dem gjennom syndfloden. Da var det for sent for de ugudelige, da var det for sent å angre. De hadde hatt sin mulighet, men de grep den aldri.

På samme måte skal det bli når Jesus kommer igjen på dommens dag. Som Jesus selv sier i Matteus 24, 44: «Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» Jesus kommer som en tyv om natten, stille og ubemerket… Så blir spørsmålet; hvor beredt er vi da…?  (JS)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Les også «Hver og en etter det han har gjort»

Foto: Egonetix_xyz (Pixabay)

Fra Mozarts Requiem: «Dies Irae» (Vredens dag)

Dirigent: Pieter Jan Leusink

 

La andre få vite om dette innlegget..