Hvilke kolesterolverdier er best?

B blod forside mh9004095521

Kolesterol til glede og besvær…

Ønskelig kolesterolverdi bør være lavere enn 5 mmol/l.Kolesterol fins i to varianter: HDL (det gode) og LDL (det dårlige).

Det gode HDL-kolesterolet beskytter mot åreforkalkning da det tar med seg overskuddet av fett fra blodårene og frakter det til leveren der fettet blir utskilt.

Det dårlige LDL-kolesterolet kan avleire seg på innsiden av åreveggen og sørge for at passasjen blir trangere. Dermed øker risikoen for blodpropp.

Kolesterol er egentlig et livsviktig lipid, dvs. et fettstoff, som kroppen også nyttiggjør seg. Blant annet brukes kolesterol som byggesteiner i celleveggene, i hormoner samt til transport av triglyserider (vanlig fett) i blodet.

Et kolesterolnivå under 5 regnes som tilfredsstillende for et friskt voksent menneske. Blir kolesterolnivået for høyt, øker risikoen for hjertesykdommer som angina pectoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt.

Forskning tyder på at kolesterolet spiller en viktig rolle for utviklingen av hjertesykdommer, men ikke bare kolesterolet alene. Det fins også andre faktorer som betyr noe. Dette kan du lese mer om under kategorien «Helse».

Det gode HDL-kolesterolet bør utgjøre minst 25% av totalkolesterolet. Har en f.eks. 6 i totalkolesterol, bør HDL være 1,5 eller høyere (minst 25%). 

Ønskelig total kolesterolverdi bør være lavere enn 5 mmol/l. LDL bør være under 3. HDL bør være over 1 for menn og over 1,3 for kvinner.

La andre få vite om dette innlegget..