Petter Stordalen: «Bedre med dobbeltmoral enn ingen moral» – Slikt er det reneste visvas!

Gavin biesheuvel unsplash 1

Dobbeltmoralistene.

Noe miljøfyrtårn er Petter Stordalen ikke, han har heller aldri vært det. Men han har fått folk til å tro at miljøsaken var viktig for ham, selv om flere av miljøgrepene trolig var mest bedriftsøkonomisk begrunnet for hotelldriften hans. Som det å ikke ha hvite duker på bordene i restauranten, ingen automatisk vask av håndklær o.l., bærekraftig mat i en svært begrenset meny, osv. Det hele under dekke av at dette var til det beste for miljøet. Samtidig har han slått to fluer i et smekk; færre utgifter og høyere fortjeneste.

Foto: Gavin Biesheuvel / Unsplash

Nå vil Stordalen ha oss til å tro at dobbeltmoral er bedre enn ingen moral. Et dustete utsagn som ikke på noen måte kan forsvares. Som om dobbeltmoral er positivt. Slik er det selvsagt ikke. Vi har nok dobbeltmoralister bl.a. innen miljøbevegelsen, og Petter Stordalen behøver ikke å gjøre seg til en forsvarer for begredelighetene. For disse er mange, og dobbeltmoralen som kommer til syne, gjør bare vondt verre. For ingen ting er tristere enn den skuffelsen et menneske opplever, når han/hun innser at personen man så opp til, ikke var slik som han/hun utga seg for å være. Sånn sett blir det skikkelig mageplask, et uopprettelig tillitsbrudd. Her har Petter Stordalens troverdighet nådd langt under nullpunktet. Han står ikke til troendes i miljøkampen, og der er han på ingen måte alene…

Om å ha svin på skogen

Det er lett å ha klare meninger om hva andre bør gjøre eller skal gjøre, så lenge man slipper å gjøre det selv. Mange av de som står på barrikadene i miljøkampen, og stiller seg bak paroler og opprop der det kreves handling og forandring, pluss tiltak som virkelig monner til beste for miljøet, litt for mange av dem seiler under falsk flagg. De har sine svin på skogen. De forventer at det de krever, skal gjelde for alle andre enn dem selv. Noen av de frekkeste maner endatil om forståelse for at de selv må være unntatt for miljøtiltakene.

Ba om forståelse for at han måtte ha unntak

Jeg har tidligere omtalt «miljøforkjemperen» og MDG-politikeren Rasmus Hansson som tordnet mot dieselbilene og mente at de var en vederstyggelighet mtp. miljøet. Det herr Hansson ikke fortalte, var at han selv kjørte dieselbil, men erkjennelsen om dette satt langt inne. Det var først da journalistene konfronterte ham med fakta, at Hansson krøp til korset, samtidig som han ba om forståelse for at han trengte en diesel-SUV pga. at boligen hans var så vanskelig tilgjengelig. Som om han var alene om å ha det slik…

Jan Eggum

En annen person som også har sine svin på skogen, er artisten Jan Eggum, også han medlem av MDG, noe han har vært siden 1989. Til Bergens Tidende sa han for en måned siden; «Jeg har ikke råd til å ha flyskam. I jobben må jeg være i luften fire-fem ganger ukentlig. Jaguaren (min kommentar; veteranbil) er turnebussen min om sommeren.» Jan Eggum legger til at han ikke vil være «noen posterboy for miljøbevegelsen.» Til Bil & Motor sier den samme Eggum at «livet er for kort til kjedelige biler» i en utilslørt kommentar til dagens moderne, mer miljøvennlige bilpark. Gamle biler som Jan Eggum tydeligvis er svak for, er som kjent ikke særlig miljøvennlige. Men han her ikke dårlig samvittighet for det… 

MDG miljøverstinger

Før årets valg var det flere lokale MDG-politikere i Nord-Norge som alle ble konfrontert med at de kjørte biler som var virkelige miljøverstinger. En av dem hadde f,eks. en sliten diesel varebil som hadde vært gjennom nesten like mange EU-kontroller som mannen hadde fingre. Like fullt var politikeren bekymret for miljøet… og frontet MDG lokalt.

I følge nav. No fikk trygdeoppgjøret 2019 dette utfallet. Www. Johnsteffensen. No
Les mer om trygdeoppgjøret ved å klikke på bildet.

Greta Thunberg

En venn av meg ga Greta Thunberg blankofullmakt mtp at han ville kjempe «for ethvert miljøtiltak» som den unge svenske aktivisten kom til å lansere. En annen av mine venner som reiser mye omkring i Norge og i Europa, bl.a. til «hytten sin» i Spania (selvsagt med bil og fly), lot flyskam være flyskam og sa seg «hjertens enig» i førstnevntes Thunberg-lovprisning.  

Gunhild Stordalen

Listen kan gjøres mye lenger… La meg legge til at Gunhild Stordalen, som har sterke meninger om hva vi alle bør gjøre for å redde miljøet og kloden, titt og ofte reiser langt og meget langt med fly. Men flyskam har damen ikke… 

Mikhail Bakunin

Jeg mister all respekt for slike dobbeltmoraliserende personer, mennesker som mener seg hevet over alt det som andre skal måtte forholde seg til. Jeg får lyst til å minne om noe den russiske revolusjonære filosofen og politikeren Mikhail Bakunin (1814-1876) en gang sa: «Hvis du tar den ivrigste revolusjonære, og gir ham absolutt makt, vil han i løpet av et år være verre enn tsaren selv.» Uten sammenligning for øvrig, men Bakunin hadde unektelig et godt poeng…

Ja fornøyd og glad 5 www. Johnsteffensen. No 768x393
Følg ja! -serien ved å klikke på bildet

 

La andre få vite om dette innlegget..