Du er enestående!

Fargerikt fellesskap

Fargerikt fellesskapDu er enestående! Du er helt spesiell! Ingen kan erstatte deg!

Til tross for at det fins milliarder av mennesker, fins det ingen som er make til deg. Selv eneggede tvillinger kan være forskjellige om enn detaljene synes små og uvesentlige. Heldigvis er vi ulike og utvikler oss ulikt. Vi er et produkt av arv og miljø, der vi hele tiden utsettes for press både utenfra og innenfra.

Mange av oss har en lei tendens til å tro at alt er så meget bedre på den andre siden av gjerdet, at alle andre har det så mye bedre enn jeg. Låt nummer tre (klikk på ”Musikk”) sier noe om dette, det å ha feilt fokus. I stedet for å glede seg over det helt spesielle mennesket en selv er, så er en opptatt av å skue til naboen eller kameraten, til plateartisten eller moteikonet – hele tiden opptatt av å bli det alle andre er. Og skulle du bli som en du ser opp til, ja, så ville du bare forbli en sørgelig kopi – og garantert ikke fornøyd. Med det heller… Du skal glede deg over den du er, for du er unik! Det fins ingen make til deg. Heldigvis! Tenk hvor kjedelig tilværelsen hadde vært, om vi alle hadde sett kliss make ut, hatt de samme interessene, hatt lik smak – og higet etter den sammen gutten eller jenten. Tenk hvor kjedelig det hadde vært om alle bodde i make hus, alle hadde samme smak, møblerte likt, kledde seg likt, oppførte seg likt. For en kjedelig tilværelse – og hvilken tilstand egnet for bøttevis av konflikter!

Vi er skapt ulike. Og takk for det! Det er meningen at det skal være slik. Det er tanken at vi skal kunne glede oss over det! Se på deg selv. Se på det enestående menneske du er, og la dine omgivelser få oppleve deg, lære deg å kjenne. Når du ikke forestiller deg, eller ikke fremstår som en kjedelig kopi, men original vare, da er du best! Du skal være den du er, med største frimodighet. Et av mine favorittuttrykk er: La de tusen blomster blomstre! Med dette tenker jeg på at alle er forskjellig, og at vi derfor utgjør et spennende og fargerikt fellesskap – et mangfold hvor alle er like viktige, der vi sammen utgjør en helhet – et fellesskap. Der det gis vekstvilkår for hver enkelt, der alle får komme frem med sine talenter og blir respektert for det. Du er spesiell. Gled deg over det! Det fins ingen andre som er lik deg… Og takk og lov for det!

La de tusen blomster blomstre

Gitarinspirert blomsterdekorasjon utført av Ingvilds blomsteratelier, Indre Arna. Tlf: 55 24 04 09

La andre få vite om dette innlegget..

One Comment on “Du er enestående!”

  1. Hei!

    Et godt og sterkt innlegg, tenk om vi alle kunne vært litt mer fornøyd med den vi er og de vi holder på med. Man kan jo lure på hvorfor vi er så opptatt av det motsatte? Jeg vet at vi alle trenger idealer å se opp til men allikevel….

    Fra Ingebjørg

Comments are closed.