Stortingsvalgets kvaler

Images hoyre

Vet velgerne sitt eget beste…?

Images hoyreFAFO har i en fersk undersøkelse konstatert stor og økende skepsis til lavere skatt og til privatiseringer. Det er også betydelig oppslutning om de norske velferdsordningene, en oppslutning som også er tydelig blant høyresidens velgere. Det som irriterer nordmenn flest, er det økte byråkratiet og den offentlige ineffektiviteten.

Det er med andre ord generelt stor skepsis til å eksperimentere med norsk politikk, dette fordi Norge har veldig mye å tape hvis eksperimentene viser seg å være lite gjennomtenkte, dårlig planlagt eller basert på en uprøvd politisk teori. De store problemene i resten av Europa har fått nordmenn til å holde fast på tryggheten, det er liksom ikke tid for eksperimentering akkurat nå.

Likevel ligger det an til et regjeringsskifte etter valget. Enkelte vil hevde at dette skyldes et kravstort og bortskjemt folk som aldri blir helt tilfreds. Mye vil ha mer. Det er lett å miste perspektiv på tingene når det meste går på skinner. Reiser en litt rundt i verden, vil en fort oppdage at det er mange folkeslag som må leve sine liv milevis unna de velferdsgoder og sosiale ordninger som preger det norske samfunnet.

Jeg tror at dersom vi får et regjeringsskifte til høsten, kan disse velgernes misnøye og kravstorhet fort bli overført til de nye kostene i regjeringskontorene. Om så skjer, vil en evt. ny regjering neppe kunne eksistere over tid. Til det er for mange av deres velgere først og fremst blitt fanget opp på feile premisser – kanskje først og fremst fordi de var gått lei mye av det som den nåværende regjeringen stod for, eller at de ikke hadde satt seg inn i alle sider ved sitt politiske hamskifte. Så spørs det om Erna Solberg, Siv Jensen og resten av de blå-blå klarer å tilfredsstille de mange kravstore og misfornøyde velgerne, de som ga dem tillitsvotum uten helt å vite hva dette kom til innebære.

La andre få vite om dette innlegget..