7. klassingers meninger om hva som er viktigst i livet…

7. Klassingers meninger om hva som er det optimale her i livet, gir grunn til ettertanke. (www. Johnsteffensen. No)

Hva er det viktigste i livet?

7. klassingenes tanker om «lykke»

Elevene på 7. Trinn fikk i oppgave å finne det som er viktigst i livet. Desidert størst oppslutning fikk det å ha en god helse! (image by  royalty-free/corbis)For noen år siden foretok jeg en undersøkelse blant elever på 7. trinn om hva de mente var det viktigste i livet. Temaet var lykke, og de skulle forsøke å enes om hva som er det optimale i et menneskes liv.

Elevene jobbet først individuelt, deretter i grupper. I fellesskap rangerte de hvilke forhold som etter deres mening var viktigst i livet.

Det første punktet fikk desidert størst tilslutning og var dermed i en klasse for seg. Det lavest prioriterte punktet, det å være pen eller skjønn, fikk svært liten tilslutning. Tro det eller ei….!

 

Her er 7. klassingenes rangering av hva som er viktigst i livet:

1: Ha god helse/få være frisk

2: Ha godt humør

3: Ha selvtillit

4: Være modig

5: Ha høy intelligens

6: Eie mye penger/være rik

7: Være flink til noe/dyktig

8: Være sterk

9: Bli populær

10: Være pen/skjønn/se vellykket ut

 

La andre få vite om dette innlegget..