– Hijab et symbol på politisk islam

Walid al kubaisi var sterk motstander av hijab i skolen og på jobb.

– Hijab har ingenting med norske og vestlege verdiar å gjøre

Flyktning med sine meningers mot…

31. juli i år gikk Walid al-Kubaisi (60) ut av livet. Forfatteren, skribenten og språkforskeren kom til Norge som flyktning i 1986. Etter hvert ble al-Kubaisi en virkelig norgesvenn, og han kunne Ibsen, Wergeland, Vinje og Garborg bedre enn de fleste. Walid al-Kubaisi ble født i Basra i Irak. I 1986 kom han til Norge etter å ha oppholdt seg i Syria og Libanon i nærmere seks år. Han var en tid på koranskole i Syria, der han om natten satt og resiterte Koranen og så paradiset for seg. Men etter en tid forlot han den radikale moskeen for godt.

Walid al-Kubaisi hadde sine meningers mot. Han var aldri redd for å snakke muslimer i mot. Han hadde blant annet et urokkelig syn på bruken av hijab. Til sin egen avis: «Dag og Tid», sa han i februar 2018: «Privat må folk kunne gå som dei vil. Men hijab hører ikkje heime i skulen eller på jobb. Hijaben er for meg eit symbol på politisk islam og ei tru på sharia, kalifatet og eit teologisk system som kolliderer med demokratiet. Det har ingenting med norske og vestlege verdiar å gjøre. Går ein med hijab, fortel ein omverda at ein vil at Koranen skal vera med og styra samfunnet.»

Les: – En EKTE ninja! (Fra barnemunn)

Walid al-Kubaisi var også tydelig om sine muslimske brødres handlemåte. I det samme intervjuet sa han: «Vi muslimar har som gruppe oppført oss uklokt. Vi har forsterka biletet media har spegla: at muslimar fyrst og fremst er religiøse vesen som ikkje kan frigjera seg frå tradisjonane frå mellomalderen. Er det rart at folk vert skeptiske til oss? Muslimane i Norge må vita at dei er den svakaste minoriteten. Kvifor? Fordi nordmenn fryktar dei. Motstanden mot innvandring handlar om muslimane – ikkje polakkar, vietnamesarar og tamilar.»

Norgesvennen som etter eget utsagn forstod Wergeland bedre enn noen, og som hadde Henning Sommeros «Vårsøg» som sin yndlingssang, ga også en annen kjærlighetserklæring til Norge og nordmenn: «Eg har vore verdas heldigaste flyktning!»

Quizer i bøtter og spann på www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..