Eldre drikker alkohol hyppigere enn andre

Personer over 65 er verstingene når det gjelder hyppig inntak av alkohol. Www. Johnsteffensen. No

Undersøkelse

Eldre drikker alkohol hyppigere enn andre

Jeg registrerer at jeg nå tilhører den gruppen nordmenn som generelt drikker alkohol oftere enn andre. Folkehelseinstituttets kartlegging (2016) forteller at nordmenn mellom 65 og 79 år er verstingene. Faktisk nyter «gamlingene» alkohol dobbelt så mange ganger i året som de mellom 16 og 24. Skal vi tro Folkehelseinstituttet. Så vidt jeg har fått med meg, sies det ikke noe om hvor mye seniorene drikker. Bare hvor ofte.

I snitt drikker eldre i aldersgruppen 65 – 79 år alkohol 57 ganger i løpet av året, mens de unge (de mellom 16 og 24) nøyer seg med 28 ganger. Folkehelseinstituttet er bekymret på seniorenes vegne, fordi den hyppige alkoholbruken kan gå ut over helsen.

Les også Visdomsord av Mahatma Gandhi

Mange påstår at et måteholdig alkoholinntak kan ha visse medisinske fordeler, men for mye alkohol, uansett alder, er ikke helsefremmende. Hos godt voksne mennesker fører hyppig alkoholinntak dessuten til ekstra ulemper. Det blir som med armhevinger, en gammel kropp er ikke fysisk rustet til å klare like harde tak som den gjorde i yngre dager. Alkohol fører bl.a. til dårligere koordinasjon og balanse, noe som gjerne er svekket fra før hos mange eldre. Alkohol kan også gjøre seniorene dårligere til å takle belastninger, samtidig som et hyppig inntak kan forsterke sykdomsutvikling.

Les også Uteliggerens tale

Seniorer flest lever i dag et aktivt liv, og helsen er generelt god, bedre enn hos de forrige generasjonene. Det er flott at eldre mennesker vet å ta aktive grep over sine liv, og det er også OK at godt voksne «nyter» sitt otium. Men samtidig skal en vise godt alkovett. Det er ikke i alle sammenhenger en trenger å drikke alkohol, og i julehøytiden har de voksne et særlig ansvar for at samværet eller festen kan oppleves trygt og godt for samtlige tilstedeværende. Jeg kjenner flere voksne som kvir seg til hver jul, fordi deres egen barndoms jul ble ødelagt av voksenpersoner som ikke visste å oppføre seg, og som gjennom sin tarvelige oppførsel skapte frykt og uhygge rundt seg. Ikke minst hos barna. Derfor handler alkovett om å tenke over når en skal stoppe. Husk at julen også skal være barnas høytid. Ta barna på alvor og vis at du er voksen, dvs. et godt og trygt forbilde – også på fest. 

Les også Hvorfor alt gikk så fryktelig galt…

La andre få vite om dette innlegget..