Det er makt i de foldede hender…

Be for de som har makten, sa paulus. Www. Johnsteffensen. No

Be for dem som styrer, sa Paulus

Det er makt i de foldede hender…

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.» (1. Timoteus 2, 1-2)

Disse ordene ble skrevet i en svært vanskelig tid for de kristne. Keiser Nero (54-68) hadde makten i Roma, og han fór ille frem mot alle kristne. Det var harde og vanskelige tider som følge av at Nero ga de kristne skylden for den enorme Roma-brannen i år 64. Mange kristne fryktet for sine liv, og tusener ble drept for sin tro. Midt i denne kritiske situasjonen formanet Paulus de kristne til å be, be for absolutt alle og mest for dem som sitter med makten.

Les: «En fantastisk og helt sann historie»

Paulus’ oppfordring om å be for de styrende gjelder ennå. Mye sorg, nød og elendighet kunne ha vært unngått dersom de kristne hadde vært flinkere til å be for verdens politikere. I ordspråkene (21, 1) står det: «Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøyer det dit han vil.»

Paulus minner oss om viktigheten av å be for alle som har ledende stillinger, så disse kan treffe gode valg og få styrke og kraft til å handle i overensstemmelse med Guds vilje. 

Les: «Uteliggerens tale»

Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
han har lovet at svar skal du få.

La andre få vite om dette innlegget..