Trygdeoppgjøret: Stem på de partiene som vil ta oss ut av dette…

Trygdediktatet. Vi skal finne de partiene som kan få oss ut av dette. Www. Johnsteffensen. No

Trygdeoppgjøret – en farse.

En tydelig sint Jan Davidsen i Pensjonistforbundet kommenterte trygdediktatet 2020 med å oppfordre alle pensjonister til å finne ut hvilke politiske partier som vil ta pensjonistene ut av dette. For femte gang i løpet av seks trygdeoppgjør(!) har pensjonistene fått redusert kjøpekraft som følge av regjeringens diktat. Svært mange pensjonister og trygdede er sinte over regjeringens overkjøring. 

Om ett år er det Stortingsvalg, og da bør pensjonistene ta konsekvensen av regjeringspartienes maktarroganse i trygdeoppgjøret. Vi må sørge for at Stortingets intensjon med pensjonsforliket i 2011, om at pensjonistene ikke må få redusert kjøpekraft, blir håndhevet på en mer rettferdig, demokratisk og rimelig måte. Stortinget mente at økningen av pensjonene burde ligge på halvparten av reallønnsveksten. Regjeringen bryr seg imidlertid ikke om dette prinsippet og tviholder på underregulering som denne plakaten viser:

Høyre vil ikke fjerne underregulering...

 

Vet du forresten at den eldste stortingspolitikeren ved valget i 2017 var Martin Kolberg (Ap). Han var da 68 år – og eldstemann blant 169 representanter. Du har kanskje heller ikke tatt inn over deg at kun14 % av stortingsrepresentantene er i aldersgruppen 60-69 år. Ingen representanter var eldre enn dette ved stortingsvalget i 2017. Alderssammensetningen gjenspeiler et betydelig misforhold mtp. Norges befolkning. Folk fra 70 år og oppover er ikke representert på Stortinget i det hele tatt (i hvert fall med utgangspunkt i valgåret 2017). Dette er uheldig og skandaløst!

Element5 digital unsplash.Det er på tide å gjøre noe med ubalansen og maktarrogansen!

Det er på tide at pensjonistene finner sammen og foretar seg noe ved valget i 2021. Det er på tide å fristille de partiene og de politikerne som år etter år nekter å lytte til de trygdede og pensjonistene.

Heldigvis er det valg om ett år. La oss vise at vi mener alvor!

PS! Politikeren som siteres på plakaten ovenfor, er i dag 47 år gammel og sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for Høyre. Hennes aldersgruppe (40-49 år) utgjør til sammenligning 25% av stortingsrepresentantene. (Det store bildet: Albert Renn/Unsplash, tilrettelagt av John Steffensen. Valg-logo: Element5 Digital/Unsplash)

Les flere artikler om Trygdeoppgjøret

La andre få vite om dette innlegget..