Pensjon er ingen «gave»

Det er ikke vår feil at innbetalt trygdeavgift over lønnsslippen aldri ble spart eller satt til side... Www. Johnsteffensen. No

Pensjonsutbetaling er ingen «gave»

Pensjon dreier seg om penger vi betalte da vi var yrkesaktive

Mange av mine «mini-plakater» om trygdeoppgjøret er blitt flittig delt på Facebook. I så måte er det artig å se at ringene i vannet spres fort. En av plakatene er snart blitt delt av 8 000 personer.

Pensjonene underreguleres hvert år... Www. Johnsteffensen. No 1
Denne plakaten er snart blitt delt 8 000 ganger. Les mer ved å klikke på plakaten.

Det er mange som er frustrerte over at pensjonene og trygden blir mindre og mindre verdt. Riktignok ser inneværende år ut til å gå i pluss med 1 promille(!) (eller vel 1 krone dagen), men de foregående årene har det vært betydelig dårligere stell. Totalt sett har pensjonistene fått mindre å rutte med under denne regjeringen.

Har betalt inn store summer til folketrygden

Det er lett å glemme at det som betales ut i trygd og pensjon i dag, er blitt innbetalt av samtlige som har hatt arbeidsinntekt eller pensjon i Norge. Alle som er bosatt i dette landet, er pliktig medlem av folketrygden, og samtlige lønnsmottakere trekkes derfor for trygdeavgift hver eneste måned så lenge de er i lønnet arbeid. Dette betyr at dagens pensjonister i årevis, kanskje i 30, 40 eller 50 år har betalt inn store summer til folketrygden. Problemet er at disse pengene av politikerne aldri ble avsatt til et fond e.l., men ble brukt kontinuerlig til driften av Norge.  Dette skulle kompenseres ved at Stortinget hvert år bevilget de pengene som var nødvendig for å innfri pensjonsforpliktelsene overfor de som hadde betalt trygdeavgift gjennom et langt liv.

Pengene er brukt

Mer om det urettferdige trygdeoppgjøret fins på www. Johnsteffensen. No
Les mer om det urettferdige trygdeoppgjøret ved å klikke på bildet.

Dette kan sammenlignes med beboerne i et borettslag som hver måned betaler et visst beløp over husleien øremerket vedlikehold. Om styret i borettslaget velger å trekke vedlikeholdsinnbetalingene inn i den daglige driften, på samme måte som politikerne har gjort med innbetalt trygdeavgift i årtier, vil borettslaget en dag få alvorlige problemer når vedlikeholdsarbeidet  utføres. Pengene som andelseierne betalte inn til vedlikehold hver eneste måned i mange år, er nemlig blitt brukt opp. Dermed må borettslaget låne penger til nødvendig rehabilitering.

Pensjonsutbetalingen vil aldri øke som hos andre lønnsmottakere

Slik er det med folketrygden også. Fordi trygdeavgiften som alle lønnsmottakere betalte inn hver måned gjennom livet, aldri ble satt til side, må politikerne hvert år bevilge pengene i det såkalte Trygdeoppgjøret. Dette blir selvsagt veldig mye penger hvert eneste år, men politikerne har seg selv å takke fordi de brukte opp pengene etter hvert. De sparte ikke opp den innbetalte trygdeavgiften. For at trygdeoppgjørene ikke skal bli alt for store, har politikerne vedtatt å underregulere pensjonene med 0,75 prosentpoeng. Dette innebærer at pensjonistene aldri kommer til å få en tilsvarende lønnsøkning som lønnsmottakerne i offentlig eller privat sektor. De trygdede vil alltid få 0,75 prosentpoeng mindre enn lønnsmottakerne. 

Norges aller rikeste er blitt prioritert

Denne regjeringen har samtidig prioritert landets absolutt rikeste ved å gi dem enorme skattelettelser. De 1 800 aller rikeste nordmennene har eksempelvis i snitt fått mer enn 100 ganger så mye i skattelette som det Ola og Kari Nordmann har fått med Erna Solberg som statsminister.  Den enorme skatteletten må tas fra et sted, noe som bl.a. får innvirkning på trygdeoppgjøret som derfor må slankes mest mulig. Samtidig har regjeringen kuttet i diverse ytelser til samfunnets svakeste.

Politikerne skyver pensjonistene foran seg

I følge nav. No fikk trygdeoppgjøret 2019 dette utfallet. Www. Johnsteffensen. NoEn annen ting er at poltikerne stadig bekymrer seg for Oljefondet hvis hensikt er å sikre en langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Fondets formelle navn er Statens Pensjonsfond utland. (I skrivende stund er dette fondet på ufattelige 9 405 108 000 000 NOK.) Det oppleves derfor urettferdig at dagens trygdemottakere blir holdt som gissel for at Oljefondet ikke skal bli tappet for mye og for raskt. Politikerne nevner ikke et ord om at dagens pensjonister gjennom et langt liv har betalt for sin pensjon ved at de ble trukket for trygdeavgift på lønnsslippen hver måned. Penger som altså ble brukt til helt andre ting enn det de var ment til…

Pensjonistene utgjør faktisk en betydelig pressgruppe!

Pensjonsutbetalingene er ingen «gave» fra det offentlige. Dette er penger som ble innbetalt av alle da folk var yrkesaktive. Det fins bortimot 1 million pensjonister i Norge. Faktisk kan disse utgjøre en betydelig pressgruppe f.eks. når det stunder til valg. La oss derfor huske hvordan hvert enkelt parti forholdt seg til trygdeoppgjøret, hvem som faktisk satte foten ned, og hvem som ikke unnet seniorene å ta del i samfunnets generelle lønnsutvikling.

Rasende pensjonister

Mange pensjonister er i dag oppbragte, for ikke å si rasende. Sterke spenninger og sosial uro er ikke bra for et samfunn. Derfor er det viktig at de trygdede må føle seg inkludert og hørt. De må gis reell forhandlingsrett! Slik medinnflytelse kan igjen bidra til medansvar. Et diktat fra politikerne skaper derimot mye sinne, frustrasjon og uro. Den slags er absolutt ingen tjent med!

Hvert år underreguleres pensjonene

La andre få vite om dette innlegget..