Pensjonistene taper kjøpekraft for femte år på rad. Regjeringen bryr seg ikke.

Snart er det klart for trygdediktatet. Regjeringen gidder ikke snakke med de det gjelder. Www. Johnsteffensen. No

Høyre, Frp, Venstre og Krf har gitt milliarder i skattelette til de rikeste. Men…

Regjeringen synes det er helt greit at pensjonene blir mindre og mindre verdt

Pensjonistene taper kjøpekraft for femte år på rad

«Kanskje klarer du å gjøre noe med dette? Tenk om…..» skrev en av mine Facebook-venner da jeg forleden la ut en lenke om at til tross for at årets lønnsoppgjør i privat sektor ble det beste på mange år, vil pensjonistene komme tapende ut av dette enda en gang. Det går nemlig mot et nulloppgjør for pensjonistene i 2019. Dermed blir det femte år på rad at pensjonistene taper kjøpekraft! Det oppleves urimelig, urettferdig og udemokratisk at pensjonene forvitrer år etter år etter år. Regjeringspartiene har endatil ikke villet forhandle med landets pensjonister. Pensjonen har de siste årene blitt til gjennom et diktat – basert på en formel som er hinsides.

Les også: Høyre og Fremskrittspartiet vil fortsette å diktere pensjonistene

Pensjonistene og deres organisasjoner er i harnisk over det såkalte trygdeoppgjøret. Mange mener at trygde-diktatet er et mye mer passende uttrykk. Organisasjonene oppfordrer sine medlemmer til å bli aktivt brysomme i valgkampen. Det er betimelig! Www. Johnsteffensen. No
Pensjonistene og deres organisasjoner er i harnisk over det såkalte trygdeoppgjøret. Mange mener at trygdediktatet er en mer passende betegnelse… www. Johnsteffensen. No

Da lønnsveksten var betydelig høyere enn nå, vedtok politikerne en formel om at pensjonen skal økes med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. De siste lønnsoppgjørene har imidlertid vært mye mer nøkterne enn de man hadde tidligere. Dette har ført til at pensjonistene har kommet særdeles dårlig ut. De er kommet i minus fire år på rad, ikke minst fordi prisveksten har vært høyere enn pensjonsveksten.

I privat sektor ble LO og NHO i april enige om en ramme på 3,2 prosent.  Hvis man legger denne lønnsveksten til grunn, vil pensjonene øke med 2,3 prosent med virkning fra 1. mai i år. Siden pensjonene ut fra formelen bare kan økes med lønnsveksten minus 0,75 prosentpoeng, vil pensjonen fra 1. mai 2019 gå opp med 2,4%.  Dette er det samme som TBU (Teknisk beregningsutvalg) har anslått at prisene kommer til å øke i år. Dermed vil pensjonene stå stille i 2019, mens de fire foregående årene endte i minus så det holdt.

Unio har i flere år foreslått en modell som er mye bedre og mer rettferdig. Så langt har de talt for døve ører.

 

Unio, ved sjeføkonom Erik Orskaug, er tydelig på hvor ille dette er, og hvilken pinlig sak dette er blitt for regjeringen. Til Dagbladet sier han: «Dagens reguleringsregime har gitt elendige oppgjør med realinntektsnedgang for pensjonistene. I år trodde vi at vi kunne rette opp i dette, men så får vi altså et nulloppgjør.» Orskaug fortsetter: «Problemet er at pensjonsutregningen forutsetter en reallønnsvekst på minst 1,5 prosent,  men så høy har ikke lønnsveksten vært på fem år.» Orskaug viser til at Unio i flere år har krevd en mer rettferdig modell ved at alderspensjonene reguleres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. «På den måten sikres pensjonistene realinntektsvekst selv om lønnstakernes reallønnsvekst blir under 1,5 %».

Les også: Slik har Trygdeoppgjøret artet seg de siste årene

Trygdediktatet

Den endelige pensjonsreguleringen blir avgjort 21. mai 2019 da regjeringen kommer med sitt trygdediktat; det svært udemokratiske Trygdeoppgjøret. Basert på de siste års erfaringer, som alle har tatt utgangspunkt i resultatet av lønnsoppgjørene, er det all grunn til å tro at pensjonistene nok en gang kommer meget dårlig ut. At dette skjer i et år der lønnsoppgjøret i privat sektor er bedre enn på mange år, blir en flau sak for regjeringen.  

Urimelig, urettferdig og udemokratisk trygdediktat

For å avslutte der jeg startet. En annen av mine Facebook-venner kommenterte saken slik: «Jeg skjønner ikke helt hvorfor folk stemmer på disse politikerne.» Heldigvis har du og jeg mulighet til å markere vår misnøye med de folkevalgte allerede i september 2019. Regjeringspartienes trygdediktat oppleves uverdig, urimelig, urettferdig og udemokratisk. Til tross for at Høyre, Frp, Venstre og Krf har fått svært mange sinte reaksjoner på tidligere trygdediktat, turer politikerne frem som om ingen ting har hendt. De eneste som regjeringen virkelig lytter til i økonomiske spørsmål, er de aller rikestes sutring og klaging over skattenivået i Norge, en skatt som mange av dem faktisk slipper å betale når det kommer til stykket.

 

La andre få vite om dette innlegget..