Meisenes evne til å herme

Meisenes merkverdigheter 6. Om en av våre mest folkekjære fugler kjøttmeis. 768x393

Meisers kvitring

Ikke alle fugler kan herme, men meisene kan.

I fuglenes rike fins det tre grupper som vi med sikkerhet kan si hermer etter lyder. Papegøyene er i særklasse for de kan endatil etterligne menneskestemmer. Men også verdens minste fugl, kolibrien, kan herme. Den siste lydhermende fuglegruppen er sangfuglene, og i denne gruppen fins meisene. 

Alle fuglemateres mor. Foto www. Johnsteffensen. No
Du kan lese mer om livet på fuglebrettet ved å klikke på dette bildet. Foto: john steffensen

Ikke alle sangfugler er like musikalske. Skjære og kråke regnes også som sangfugler, men det er på grunn av slektskapet – ikke sangstemmen. Kråker regnes som svært intelligente, og enkelte av dem kan til en viss grad herme etter menneskestemmer. Men deres skingrende, gjennomtrengende og hese stemme har ingen bred appell hos folk flest. 

Fugler har sunget og hermet mye lenger enn menneskene har snakket. Fuglene lager lyder på en helt annen måte enn menneskene, først og fremst fordi de er konstruert annerledes. Strupehodet (dvs. larynx) er hos mennesket plassert ganske dypt i halsen, nedenfor skillet mellom luftrør og spiserør. Det at strupehodet sitter så lavt hos menneskene, gjør at tungen får ekstra god plass, noe som gjør mennesket i stand til å forme et mangfold av lyder ved hjelp av svelg, munnhule, tunge og lepper, lyder som ingen andre pattedyr kan etterligne.

Les også: «Lag egne meiseboller». Det er lettere enn du tror…

Grunnen til at fuglene ikke får dette til på samme måte, er at deres strupehode sitter mye høyere oppe i halsen, og at dette utelukkende fungerer som en ventil i luftrøret. Lydene lager de i syrinx (noe vi mennesker mangler). Syrinx sitter i brystet, nederst i luftrøret akkurat der dette møter de to bronkiene som leder til hver lunge. Membranen som fuglene lager lyder med, er todelt og kan beveges hver for seg. Dette gjør at fuglene kan synge med to stemmer på en gang.

Les også: 420 millioner småfugler har forsvunnet fra Europa i løpet av 30 år!

Les om damen som bodde sammen med fuglene. Klikk på bildet.
Les om damen som bodde sammen med fuglene. Klikk på bildet.

Fuglenes sangorgan (syrinx) er imidlertid fullstendig overlegent menneskenes. Fuglene kan nemlig synge i vilden sky uten noen form for kvelningsfare. Sangorganet utnytter fuglenes bitte små lungevolumer og kropper mye mer effektivt enn det menneskene evner å få til med sine struper. For så vidt er dette like greit, for om en operasanger med betydelig lungekapasitet hadde vært utstyrt med syrinx på samme måte som fuglene, ville publikum ha mistet hørselen i løpet av et øyeblikk…

Les hele serien «Meisenes merkverdigheter»

 

La andre få vite om dette innlegget..