Quizkalender 32

Quizkalender 32 v2 www. Johnsteffensen. No

I desember 2020 ble Johns Quizkalender utgitt hver dag. Quizkalenderen fortsetter to til tre ganger i uken. Ny quiz; «Leahs lette quiz for barn i alle aldre» legges ut lørdager.

1:

60 bakgrunn quizkalender
Under krigen opererte en norsk motstandsmann under dekknavnene "Kjakan" og "Nr. 24". Hvem var han?
Click to Flip
Gunnar Sønsteby

2:

60 bakgrunn quizkalender
Hvilket kontinent kan skryte av å ha flest land?
Click to Flip
Afrika

3:

60 bakgrunn quizkalender
I hvilket år falt Berlinmuren?
Click to Flip
1989

4:

60 bakgrunn quizkalender
Flyplassen Landvetter fins ved hvilken by...?
Click to Flip
Gøteborg

5:

60 bakgrunn quizkalender
Har Bjørnstjerne Bjørnson noen gang fått Nobels litteraturpris?
Click to Flip
Ja. (1903)

6:

60 bakgrunn quizkalender
Hvem diktet om Terje Vigen?
Click to Flip
Henrik Ibsen

7:

60 bakgrunn quizkalender
I hvilket land fins Algarvekysten?
Click to Flip
Portugal

Quizkalender klikk til neste quiz www. Johnsteffensen. No

Forsøk gjerne «Leahs lette quiz»

Festleker godt tilpasset smittevern www. Johnsteffensen. No foto pexels cottonbro
Klikk på bildet for mer

La andre få vite om dette innlegget..