Bønn

Til ettertanke 820x320 www. Johnsteffensen. Foto ben white unsplash

Bønn.

Tanker ut fra ord i bibelen. Hver søndag på www. Johnsteffensen. NoDet fins mange måter å be på, og det fins mange bønner. Mest kjent er Fader Vår, bønnen som brukes i mange ulike sammenhenger og livssituasjoner. Fader Vår kan forene oss, fordi det er mange som har lært denne bønnen fra de var små.

Vi vet også at det kan være stor forskjell på bønner. Tenk på fariseerens og tollerens bønner i templet. Fokuset på egen person var vidt forskjellig, noe som ga seg utslag i bønnene som ble fremsagt. Jesus var ikke i tvil; tollerens enkle bønn var ekte: «Gud, vær meg synder nådig!» 

I følge Lukas 18,14 sa Jesus om de to: «Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Les også «Det to eller tre blir enige om…»

Det fins også mange ferdigskrevne bønner å ty til. Som denne vakre bønnen, ført i pennen av filosofen Blaise Pascal (1623-1662 ):

«Jeg ber deg, Gud, verken om helse eller sykdom, verken om liv eller død, men at du vil anvende min helse og min sykdom, mitt liv og min død til din ære og min frelse. Du vet hva som gagner, du er Herre og hersker. Gjør min vilje til ett med din! Jeg vet bare én ting, Herre, at det godt å lyde deg. Amen i Jesu navn!»

Les «Det er makt i de foldede hender»

PS! Serien «Til ettertanke…» vil fra og med 13. september 2020 bli erstattet av «Din tid er nå. Timeglasset». «Til ettertanke…» vil etter denne dato fortsette i sin opprinnelige form, dvs. mer sporadisk. Jeg håper du liker det nye opplegget som starter om noen uker. Mvh John Steffensen

Det er mange innlegg i serien «Til ettertanke…». Klikk her om du vil lese flere.

Foto: Ben White / Unsplash

Fotpleie. Gode råd. Foto how soon ngu 7vz3dtqdt3q unsplash
Sjekk føttene. Klikk på bildet. Www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..