Trygdeoppgjøret, diktert av Høyre, gir pensjonistene i snitt 1 promille(!) økt kjøpekraft i 2019

Trygdeoppgjøret 2019. Etter 4 år med nedgang i kjøpekraften for pensjonistene, ville høyre ikke gå med på å endre på de skjeve og urettferdige pensjonsreglene.

Trygdeoppgjøret 2019 en flau sak for regjeringen

Høyre stod på sitt: Ville ikke endre det skjeve og urettferdige pensjonssystemet.

Trygdeoppgjøret ble en pinlig sak for partiet Høyre. De vek ikke en tomme. De ville ikke gå med på å gi pensjonistene et løft, enda pensjonistene fire år på rad har hatt nedgang i kjøpekraften. Partiet ville heller ikke gå i dialog med trygdemottakernes organisasjoner, og dermed endte oppgjøret  i et diktat. Enda en gang…

Siden 2014 har pensjonistene... Www. Johnsteffensen. No
Pensjonssystemet i norge rammer skjevt og urettferdig. Www. Johnsteffensen. No

Urettferdig trygdediktat

Trygdeoppgjørene er blitt en pinlig sak for politikerne. Pensjonene de siste fire årene har gitt trygdemottakerne mindre å rutte med. Derfor var det naturlig å forvente at regjeringen ville gjøre unntak i 2019, et år der lønnsoppgjøret ble bedre enn på lenge. Men det ville ikke Høyre være med på. Dermed ble det bare 1 promille økt kjøpekraft for 5 av 6 pensjonister, noe som tilsvarer i snitt vel 1 krone dagen! Dette innebærer for eksempel at en pensjonist fra og med 1. mai kan øke sitt melkeforbruk med en liter melk hver 18. dag eller en ekstra bompassering hver 5. eller 6. uke. Et ekstra kinobesøk kan først bli aktuelt etter vel 3 måneder, osv.

Les også: Regjeringspartiene bestemte at Stortinget ikke får behandle Trygdeoppgjøret

I følge nav. No fikk trygdeoppgjøret 2019 dette utfallet. Www. Johnsteffensen. NoSkattelette for de rikeste viktigere

Pensjonssystemet i Norge rammer skjevt og urettferdig. Det må det bli slutt på! Selv om de fleste partiene ønsket å endre regelverket fordi pensjonistene stadig kommer dårlig ut av trygdeoppgjørene, ville ikke Høyre høre snakk om dette. Partiet stod på sitt, og dermed ble det som de bestemte. For Høyre er det viktigere at landets rikeste gis store skattelettelser. Sett i et slikt perspektiv blir Trygdeoppgjøret en svært pinlig sak for Høyre, Frp, Venstre og Krf.

Andre partier ønsker at pensjonene skal reguleres ut fra et gjennomsnitt

 

Det er smålig og uforståelig at Stortinget behandler pensjonister og trygdede på denne måten. Det var som en av mine lesere skrev: «…er det ikke dette partiet som seniorene oftest stemmer på? Forstå det den som kan! La oss vise ved neste valg at dette ikke er greit i det hele tatt!» Jeg sier meg enig i dette. Er du blant dem som synes det er greit at alderspensjonen forvitrer, at din trygd blir mindre og mindre verdt år for år, må du gjerne gi din stemme til Høyre. Om du ikke liker denne utviklingen, kan du i protest stemme på et annet parti ved neste korsvei. Andre partier på Stortinget samt flere fagforeninger har tatt til orde for at Trygdeoppgjøret rammer skjevt og urettferdig. De mener at en årlig regulering ut fra et gjennomsnitt av forventet lønnsvekst og prisvekst vil gi pensjonistene en mye mer rettferdig uttelling, i tillegg til at pensjonene ikke blir mindre og mindre verdt år for år. Et annet moment er at pensjonenes størrelse i bunn og grunn gjelder hele befolkningen, for det at pensjonene forvitrer, får konsekvenser også for de som er yrkesaktive nå. Heller ikke de er tjent med at kjøpekraften for pensjonistene blir kraftig redusert.

Slik endte Trygdeoppgjøret de forrige årene:

♦ Trygdeoppgjøret 2018 – Les her:  Nedgang i kjøpekraften

♦ Trygdeoppgjøret 2017 – Les her:  Nedgang i kjøpekraften

♦ Trygdeoppgjøret 2016 – Les her:  Nedgang i kjøpekraften

♦ Trygdeoppgjøret 2015 – Les her:  Nedgang i kjøpekraften

Tallenes tale for Trygdediktatet 2019:

♣ Alderspensjonene økes med 2,3% fra 1. mai 2019.  ♣ Forventet prisvekst i 2019: 2,3%.  ♣ 5 av 6 alderspensjonister får med dette 40 kr mer i måneden etter skatt. ♣  Minstepensjonister får 35 kr måneden.  ♣ Pensjonister med formue over innslagspunktet for formueskatt (dvs. de rikeste), får mer i pensjon.

NB! Om du ønsker å bruke oppslagene/bildene på denne siden, må du gjerne gjøre det. Det er ønskelig at pensjons-budskapet når ut til mange!Underreguleringen av pensjonene har hatt svært uheldige utslag på pensjonsutbetalingene. Www. Johnsteffensen. No

 

La andre få vite om dette innlegget..