Det er ikke gull alt som glimrer…

Svenske foregangsskoler er ikke det de en gang var...

Foregangsskolene som forsvant

Skikkelig blåmandag for verdensberømte demonstrasjonsskoler

Nå er det ingen som besøker de verdensberømte demonstrasjonsskolene...Det kommer ikke som noen overraskelse, men det er like fullt tankevekkende det som tidsskriftet «Bedre skole» forteller i siste nummer. Bladet viser til flere svenske skoler som for noen år siden fremsto som såkalte pedagogiske fyrtårn, skoler som ble verdensberømte fordi de gikk nye veier. Hvor er det blitt av den pedagogiske gløden, og hvor slitesterke var ideene de ble drevet etter?

Bladet viser bl.a. til Färila skole som ble pionérer da de tok i bruk IKT i opplæringa, og der samtlige elever fikk hver sin bærbare pc. Fra alle verdens kanter kom politikere, statsråder. skolebyråkrater, pedagoger og journalister for å studere vidunderet i Färila. Over 4000 besøkende i løpet av noen år! Ventetiden for å komme på besøk, var på det meste ett år. Färila skole ble så berømt at elever og lærere besøkte diverse utdanningsmesser og -seminarer,  og de var endatil representert på verdensutstillingen!

Men nå er det ingen som besøker Färila skole, for nå har luften gått ut av ballongen. Prosjekttiden med stor pengesekk og økonomisk støtte fra ulike instanser er borte. Nå har skolen dårlige og lite formålstjenlige arbeidslokaler, og dagens 320 elever må dele på 70 pc-er. IKT-prosjektet er for lengst et tilbakelagt stadium. Ingen bryr seg om Färila skole lenger.

Har forlatt det de ble verdensberømt for…

Det gjør de heller ikke med den verdensberømte og prisbelønte Rinkebyskolan i Stockholm. For få år siden tok man i mot media med åpne armer for å vise hva skolen hadde fått til i den belastede bydelen Rinkeby. Men elevprestasjonene viste seg å være svake, noe som gjorde skoleledelsen skeptisk. Det ble vel heller ikke bedre av at noen gutter satte fyr på skolen, slik at Rinkebyskolan måtte bygges opp igjen. Den nåværende rektoren fortalte til bladet «Bedre skole» at man de siste seks-sju årene ikke hadde drevet nyskapningarbeid, at de også hadde forlatt det de var blitt berømt for tidligere. Rinkebyskolan var heller ikke interessert i å ta i mot flere besøkende.

Akk ja, Färila skole og Rinkebyskolan er ingen unntak. Alt er tytt mens det er nytt. Det er ikke vanskelig å finne spennende og utradisjonelle løsninger så lenge noen er villig til å sprøyte inn penger i prosjektet. Når pengene tar slutt, ramler det meste i grus og vender tilbake til det opprinnelige.

Selv var jeg elev ved en skole som drev nyskapingsarbeid innen musikk. Læreren min på barnetrinnet fikk tilført ekstra ressurser for å drive en annerledes og mer omfattende musikkundervisning. Også vår klasse fikk mye besøk av folk som ville se det nye. Etter noen år tok pengestøtten slutt, og læreren flyttet til en annen skole. Dermed var det også over og ut for eksperimentet. Etter dette var det ingen som viste interesse for det arbeidet som læreren vår så entusiastisk hadde stått i bresjen for.

 

La andre få vite om dette innlegget..