Bibelen blir sunget

Bibelen blir sunget - eller vær ikke bekymret, er matteus 6, 26-34 sunget og spilt,

Bibelen blir sunget

Bibelen blir sunget – en fin måte å lære seg bibeltekster på

Hver dag har nok med sin egen plage

Å tonesette bibeltekster, gjennom musikk forsøke å uttrykke hva Bibelen forteller ordrett gjengitt, er noe som har fascinert meg lenge. Enkelt er det ikke, for dersom bibelteksten skal bli sangbar uten at budskapet drukner i en pompøs eller misforstått melodi, må en kunne ta seg visse friheter, som det å gjenta en verselinje eller to innimellom, for å gi en slags refrengfølelse. Tonesatte bibeltekster blir ofte gjennomkomponerte i den forstand at melodien utvikler seg hele tiden, gjentakelser blir det mindre av, både tekstlig og musikalsk. Dessuten er bibeltekster nesten aldri på rim.

Fascinasjonen for det å tonesette Bibelen tror jeg startet med Salme 139, en sang som jeg vil legge ut om ikke lenge. Senere er det blitt flere tonesatte bibeltekster. På youtube har «Kjærlighetens høysang» – eller 1. Korinterbrevs 13. kapittel, vært tilgjengelig lenge. Plutselig la jeg merke til at antall avspillinger av den sangen hadde tatt seg betydelig opp de siste månedene. Det var noen et sted ute i verden som fant mening i å «lese» 1. Korinterbrev på denne spesielle måten. Inspirert av dette, satte jeg meg ned og gjorde et enkelt opptak av Matteus 6, 26-34, en tekst som jeg tonesatte for flere år siden, men som er blitt liggende i en skuff. Nå fins Matteus 6, 26-34 tilgjengelig for flere i den lille serien Bibelen blir sunget. Dersom du ønsker å stanse opp med en bibeltekst i dag, kan du ta noen minutter med Bibelen blir sunget – eller «Vær ikke bekymret» som teksten like gjerne kunne ha hett. Ord til ettertanke…

 

Se/hør gjerne også Bibelen blir sunget: «Kjærlighetens høysang»

 

La andre få vite om dette innlegget..