Erstatning for flyforsinkelse. Det fins hjelp å få…

Photo by kevin hackert on unsplash

Er flyet ditt forsinket, kansellert eller overbooket?

Har en flyforsinkelse skapt problemer for deg, kan du ha rett på erstatning. Det fins hjelp å få…

Tekst: John Steffensen. Foto av flyet over: Kevin Hackert / Unsplash

Vi nordmenn elsker å reise. Mange av oss føler en dragning mot et varmere kontinent eller en spennende opplevelsestur langt hjemmefra. Det skjer ofte i skolens ferier – eller som weekendreise, storbyferie eller annet som kan gi et kjærkomment avbrekk fra hverdagen. Vi reiser alene, med familie, venner, kolleger, foreninger etc., og i perioder blir det mange som har samme agenda.  Flyselskapene lokker med gode tilbud, og vi lar oss friste. Dermed øker flyselskapene antall avganger i gunstige perioder, noe som igjen fører til travlere flyplasser, lengre køer, fullere fly, mer bagasje – og gjerne også forsinkelser.

Mange grunner til flyforsinkelser

Photo by kenrick mills on unsplash
Ofte er flyene i rute, men forsinkelser er likevel ingen sjeldenhet. Foto: kenrick mills / unsplash

Når pågangen er stor, og flyavgangene er mange, øker risikoen for forsinkelser.  Mange passasjerer inn og ut av flyene gjør at det tar lenger tid å tømme og fylle hvert enkelt fly.  Kraftig vind, sterk tåke og andre ustabile værforhold kan føre til forsinkelser som fort forplanter seg til andre destinasjoner. Det flyet man egentlig skulle ha reist med for lengst, har kanskje ikke en gang forlatt sin forrige destinasjon på grunn av komplikasjoner der. I slike tilfeller renner timene fort, fordi det fins liten eller ingen ledig kapasitet som kan overta for det flyet som er blitt kraftig forsinket.  Dette kan igjen skape personellmessige utfordringer fordi flygere og kabinpersonell enten har krav på hvile – eller at de er satt opp til å fly til en helt annen destinasjon enn der du skal. Slike forsinkelser forplanter seg snart til andre fly som dermed får utilsiktede utsettelser og kanskje også kanselleringer.

Urutinerte flypassasjerer kan være en utfordring

Personer som ikke reiser mye til vanlig, kan bli en utfordring når mange av dem skal ut å fly samtidig.  De er ikke reisevante, noe som kan skape problemer i sikkerhetskontrollen som dermed får mange flere vesker og sekker som må tømmes, ytterplagg, store smykker, klokker, belter og sko som må tas av, og elektronikk og beholdere med flytende væske som må fremlegges. Lange køer i sikkerhetskontrollen kan forplante seg videre og forsinke flyavganger.

Men flyforsinkelser kan like gjerne skyldes helt andre forhold som skaper perfekte forhold for det å vente. Det kan være mangel på flygeledere, streiker eller aksjoner, gammelt utstyr og økt flytrafikk. Dessuten kontrolleres luftrommet av hvert enkelt land, og noen av de største problemene har ofte vært relatert til det sentrale Europa, bl.a. Frankrike, Tyskland og Spania. Problemet er at mange ferieklare nordmenn må passere disse luftrommene på vei mot Middelhavslandenes varme kyst. Det som evt. kan inntreffe i ett eller flere av de nevnte landene, kan fort få konsekvenser for norske flypassasjerer. 

Denne side kan også være nyttig: Ferieklar – men har du husket alt?

Et forsinket fly kan føre til betydelig frustrasjon, store problemer og merutgifter

Flyforsinkelser skaper frustrasjon og problemer hos passasjerene, mens det for flyselskapene fører til betydelige merutgifter. Avhengig av hvor langt en skal fly, og hvor lang forsinkelsen er, og hva årsaken til problemene kan være, har flyselskapene diverse forpliktelser overfor passasjerene. For noen vil forpliktelsen begrense seg til et lite måltid under venting på flyplassen, mens det for andre kan innbefatte flere måltider, hotellovernatting, transport til og fra hotell/hjem og kanskje utbetaling av erstatning.

Les gjerne: Jeg velger meg Madeira

Om rettigheter ved forsinket fly

Foto connor danylenko
Tidvis kan det være svært mange som skal ut å fly. Det krever god logistikk. Verre blir det om denne feiler. Da oppstår det forsinkelser… foto: connor danylenko / pexels. Com

Det er mange faktorer som spiller en rolle her. Det kan f.eks. være forskjeller alt etter hvor flyselskapet er registrert, og hvilken rute de flyr. Alle flyvninger innenfor EU (og EØS) omfattes av erstatnings-reglene uavhengig av hvilket flyselskap som opererer ruten. Men en flyvning fra et land utenfor EU og inn i EU er ikke omfattet av ordningen med mindre flyselskapet er registrert i EU.  Ikke lett å være oppdatert på dette til enhver tid…  

Les også:  En flyforsinkelse kan gi deg inntil 600 euro i kompensasjon

Kan flyselskapene spekulere i et komplisert regelverk? 

Nettstedet The Travel Inspector spekulerer i om flere flyselskaper skjuler seg bak et komplisert regelverk og bevisst unnlater å overholde sine forpliktelser, spesielt når det kommer til utbetaling av erstatning. The Travel Inspector sine undersøkelser viser at flypassasjerene ofte både må søke om erstatning, og at de gjerne også må klage på flyselskapets første avgjørelse for å få det man har krav på. Årsaken til dette er at flyselskapene gjerne avviser den første søknaden helt, selv om man faktisk har rett på erstatning, eller at selskapet innvilger en redusert erstatning ved første gangs behandling av søknaden.  Det er også et problem at svarene på søknadene gjerne er på engelsk eller svensk, og at svaret i tillegg er skrevet på en ganske komplisert måte, noe som fører til at mange kanskje ikke skjønner det svaret de har fått. Dermed kan det være at de unnlater å klage enda en gang. Da går flypassasjerene glipp av store summer, fordi de rett og slett gir opp for tidlig. En følelse av avmakt – og det at erstatningssaken trekker ut i tid, kan igjen føre til at enkelte ikke orker eller gidder å bruke mer tid på saken.  

Les mer om: Dine rettigheter dersom flyet blir forsinket, innstilt eller overbooket 

Heldigvis fins det hjelp å få om en flyforsinkelse rammer deg

Om du syns det blir for tidkrevende å søke om erstatning etter at du er blitt rammet av flyforsinkelse, eller at det blir for ressurskrevende å følge opp det kompliserte regelverket, har nettjenesten Airhelp spesialisert seg på å hjelpe flypassasjerer med søknadsprosessen. Selskapet tilbyr blant annet en lettfattelig oversikt over de kompliserte reglene ved hjelp av tabeller som viser hva du kan ha krav på om flyvningen er blitt forsinket. Den kommersielle klagetjenesten Airhelp hevder at «nordmenn har sterke rettigheter ved forsinkelser på fly i Europa.»

Nettjenesten kan også hjelpe deg gjennom hele søknadsprosessen. Hos dem finner du enkelt en oversikt over alle flyselskaper som opererer innen EU/EØS. Ved å benytte tjenesten får du ikke bare noen som taler din sak inn mot flyselskapet, men også en partner som vet hvilke rettigheter og utbetalinger du har krav på. Dermed økes også forutsetningen for å få gjennomslag for kravet betraktelig.

Det er gratis å benytte Airhelp sin oversiktlige informasjon og å søke om erstatning fra flyselskapet via deres nettsider. Om du skulle få godkjent søknaden om erstatning, vil det imidlertid bli trukket fra et servicegebyr som varierer i forhold til erstatningsutbetalingens størrelse. Sagt på en annen måte; No cure – no pay.

Les også mange Reisebrev fra Italia

 

 

 

La andre få vite om dette innlegget..