Kostholdet spiller en betydelig rolle!

Middelhavskosthold vs. Lyon studien

Lav-karbo samsvarer dårlig med den anerkjente Lyon-studien…

Den kostholdsstudien som vektlegges mer enn noen annen, er den såkalte Lyon-studien som ble gjennomført i 1989. Denne konkluderte med at kostholdet er svært viktig med tanke på forebygging av hjerte- og karsykdommer. Undersøkelsen omfattet 605 pasienter under 70 år. Alle hadde hjerteproblematikk, de var enten hjerteopererte, blokket og/eller stentet.

De 605 pasientene ble delt i to grupper. 302 av av dem fikk veiledning og tett oppfølging i såkalt Middelhavskosthold. De skulle spise mer fisk, mer fjærkre, men mindre kjøtt fra ku, sau og svin. De spiste dessuten mye frukt og grønnsaker. Vanlig margarin var forbudt, i stedet brukte de margarin basert på rapsolje. Olivenolje utgjorde en viktig del av kosten. Endelig spiste de mer brød og mindre meierifett (som f.eks. ost).

Middelhavskosthold vs. Lyon studienDen andre gruppen på 303 individer fikk ingen kostholdsveiledning eller oppfølging. Tanken var at begge gruppene skulle følges over fem år, men allerede etter vel to år var tendensen så tydelig at de franske tilsynsmyndighetene forlangte undersøkelsen avsluttet. Studien hadde allerede bevist hypotesen. I kontrollgruppen (302 pers.) som fulgte middelhavskosthold og fikk oppfølging i forhold til dette, var nå 3 døde mens 5 hadde fått hjerteinfarkt. I den andre gruppen (303 pers.) var det betydelig høyere dødelighet og sykelighet: 15 var døde og 12 hadde fått infarkt.

Les også «Derfor er bukfett det farligste fettet»

Selv om studien ble avlyst etter 27 mnd, og funnene ble gjort kjent i ulike sammenhenger, blant annet gjennom media, fortsatte man likevel å følge de to gruppene. Nå foregikk det ingen veiledning/oppfølging for noen av gruppene. De som tidligere hadde blitt fulgt tett opp mht. middelhavsdietten, fortsatte likevel med dette kostholdet på egen hånd. 47 mnd. siden oppstarten var forskjellen mht. sykelighet/dødelighet mellom de to kontrollgruppene like alarmerende.

Les «Reduser saltinntaket og få bedre helse»

Lyon-studien viste tydelig at kostholdet betyr mye med tanke på forebygging av hjerte- og karsykdommer. Studien viste også noe annet; Kolesterolverdiene forble uendret mellom gruppene. Konklusjonen ble derfor at kolesterolet utgjør en del av bildet, men at dette ikke er den eneste faktoren som betyr noe i denne sammenhengen. Kolesterol-senkende tabletter alene er derfor ikke nok til å løse problemet med hjerte- og karsykdommer. Det er flere faktorer som spiller inn, blant dem et sunt kosthold – et kosthold som ligger tett opp til maten man spiser i en del Middelhavsland!  (Resyme om Lyon-studien er basert på forelesningsnotater ved lege Bent Folkvord. Krokeide rehabiliteringsenter/LHL) 

Les også «Fettinntaket regulerer du fint gjennom noen få bevisste og viktige valg…»

La andre få vite om dette innlegget..