«Du skal ikke vite timen…»

Apner doren... Foto dima pechurin unsplash

«Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.»

(Johannes’ åpenbaring 3, 3)

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» 

(Johannes’ åpenbaring 3, 20)

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto: Dima Pechurin (Unsplash)

La andre få vite om dette innlegget..