Forebygg i tide…

Forskning viser at den som legger mest på seg over magen (det vil si bukfedme), har størst risiko for høyt blodkolesterol og høye triglyserider. Image by © royalty-free/corbis

Gammel vane vond å vende… Men kanskje er det lettere enn du tror?

Forskning viser at den som legger mest på seg over magen (det vil si bukfedme), har størst risiko for høyt blodkolesterol og høye triglyserider. Image by © royalty-free/corbisVet du at en vektregulering kan redusere eller normalisere kolesterolet og høye triglyserider i blodet? Dersom du klarer å redusere vekten slik at du ikke lenger er overvektig, vil dette dessuten ha positive utslag på det gode kolesterolet (HDL-kolesterolet). Dette kan økes med 10-20% ved regulering av kroppsvekten.

Energiinntaket (dvs. antall kalorier som inntas) må stå i forhold til aktivitetsnivå og behov. En person som er 40 år, trenger for eksempel mindre energi enn en som er 20 år. Dersom det er ubalanse mellom det du tar inn av energi i maten, og det som kroppen forbruker gjennom aktivitet, vil kroppsvekten øke over tid. En slik økning er en belastning for hele organismen, og den gjenspeiles også i blodets fettstoffer. Forskning viser at den som legger mest på seg over magen (det vil si bukfedme), har størst risiko for høyt blodkolesterol og høye triglyserider. Begge spiller en viktig rolle i utviklingen av hjerte- karsykdommer. Derfor er det sterkt å anbefale at en treffer tiltak, slik at en unngår å bli overvektig – får «kulemage» el. tilsvarende. Det gjelder å balansere matinntaket (energi/kalorier) i forhold til aktivitetsnivå. Den som trener og/eller mosjonerer øker forbruket av energi. Derfor vil regelmessig aktivitet ha stor effekt dersom dette gjøres sammen med kostomlegging og vektreduksjon.

Spis ofte (gjerne opp til seks måltider om dagen), men spis ikke mye hver gang.

Du skal være spesielt oppmerksom på inntaket av fett, sukker og alkohol! Et bevisst og nøkternt forhold til disse stoffene kan gi store utslag mht. kroppsvekt. Som foreldre er det spesielt viktig at en passer på at barna ikke spiser for mye usunn mat, legger for mye på seg (blir for lubben) – eller er i for lite aktivitet. Husk at vond vane kan være vanskelig å vende… 

La andre få vite om dette innlegget..