Sing Out ble kopiert på flere måter. Ikke bare på scenen…

Ten sing bergen var pionerene innen ten sing-bevegelsen. Sing out var forbildet både på scenen og bak kulissene. Www. Johnsteffensen. No

Sing Out, senere Up With People, krevde beinhard kollektiv disiplin

Det var ikke bare sceneshowet til Sing Out som fenget. Også bak kulissene var Ten Sing tydelig inspirert av Sing Out. På godt og vondt. 

4. september 2017 er det 50 år siden Ten Sing ble dannet

Jeg har tidligere fortalt om Sing Out, den amerikansk-inspirerte ungdomsgruppens show som var et fyrverkeri av moderne rytmer, instrumentalinnslag, soloprestasjoner, koreografi, dans, sang, fest og farger. Et konsept som bergensungdommen fikk sitt første møte med for 50 år siden. Sing Out var topp underholdning, og det at det var så mange unge på scenen, hadde enorm smitteeffekt på et ungdommelig publikum. Sing Out var først og fremst en bønn om håp og fred, samt en utfordring om å ta ansvar for alle mennesker uansett hudfarge, bakgrunn, religion, kultur etc. Sing Out hadde ingen kristen forkynnelse, men formidlet et budskap om å få øynene opp for det gode i alle mennesker. Senere endret ensemblet navn til Up With People. 

Coveret til ten sing bergens aller første plateutgivelse. Www. Johnsteffensen. No
Coveret til ten sing bergens aller første plateutgivelse. Www. Johnsteffensen. No

Det ble etter hvert flere grupper innenfor Up With People, folk som delte verden mellom seg og konsentrerte seg om ulike kontinenter. Hvert ensemble talte gjerne mer enn 100 medlemmer, og de kom fra ulike land og verdensdeler. Up With People signaliserte dergjennom at det gikk fint an å leve og samarbeide på tvers av nasjonalitet, kultur, språk og religion.

Streng disiplin

Men i dette lå også en stor utfordring for ledelsen. Det at Up With People bestod av så mange ulike mennesker, livssyn og personligheter, gjorde det nødvendig med streng disiplin innad i gruppen. Samværsreglene var klare, konsekvensene ved regelbrudd likeså. Det skulle ikke mye til for at et medlem, som ikke kunne innordne seg gruppens regler, ble sendt hjem. Uansett hvor sentral vedkommende måtte være. Ingen var uerstattelig, de fleste av Up With Peoples medlemmer var meget dyktige, ikke minst fordi de var blitt håndplukket til oppdraget, slik at det oftest var mulig å finne en erstatning eller to blant de andre i ensemblet.

Skolerett

Da Up With People på syttitallet igjen besøkte Bergen, hadde jeg en ung mann fra Puerto Rico boende hos meg. For å minimalisere reisebudsjettet pleide Up With Peoples medlemmer å bo privat. Den unge mannen var livredd for å bryte noen av Up With Peoples regler, for han visste konsekvensene. Om han for eksempel kom for sent til en samling, en øvelse, et allmøte eller en forestilling, måtte han stå skolerett for gruppen. Da måtte synderen i samtliges påhør fortelle hva galt han hadde gjort, og deretter måtte han be om forlatelse overfor alle. Så var det opp til gruppens medlemmer å besegle synderens skjebne – gjennom avstemning. Dersom flertallet mente at dette ikke kunne tilgis, ble vedkommende sendt hjem. Puertoricaneren var redd for å havne i en slik situasjon, derfor var han svært opptatt av at alle avtaler med Up With People måtte overholdes. Presishet var bl.a. et kvarter før tiden.

Lot nåde gå for rett

Det var ikke bare Sing Out sitt sceneshow (senere Up With People) som ble kopiert av Ten Sing. Korets ubestridte leder, den karismatiske Kjell Grønner, hadde også tatt opp i seg hvordan Sing Out fungerte bak kulissene. Derfor hadde også Ten Sing regler for hva som var tillatt, og hva som ikke var tillatt. Ten Sing hadde i starten en form for kollektiv «domsavsigelse» dersom en ikke overholdt gruppens regler. Problemet var at noen av reglene var «uskrevne», og det var disse som gjerne voldte besvær. Det fantes ingen håndbok som i detalj forklarte hvordan en skulle oppføre seg, bare et fåtall regler. Under en av de første turnéene hadde noen sentrale medlemmer i Ten Sing, etter forestillingen et sted på Sørlandet, brutt en uskreven regel. Dermed trommet Kjell Grønner sammen til allmøte, og synderne måtte stå skolerett for det de hadde gjort. Det ble det opp til koret å besegle syndernes videre skjebne, blant annet var umiddelbar hjemsendelse aktuelt. Ten Sings medlemmer mente imidlertid at ledelsen ved denne anledning praktiserte et for rigid regelverk og lot nåde gå for rett. Det ble ingen rask retur til Bergen for synderne, men de fikk en advarsel som ikke var til å misforstå. Samtlige lovet at forholdet ikke skulle gjenta seg. Og det gjorde det ikke heller.

Regimet med kollektivt avhør og kollektiv «domsavsigelse» ble neppe praktisert flere ganger i Ten Sing Bergen, i hvert fall husker ikke jeg det. For Ten Sing var ikke som Sing Out. Og takk for det!

Les mer om 50 års-jubilanten Ten Sing her.

Se også Facebook-gruppen Bergen Ten Sing jubilerer.

 

La andre få vite om dette innlegget..