Selskapsleker for voksne (21) – Enda en mimelek: Drapsgåten

Woman making faces 199096 e1439021416957

Selskapsleker for voksne

Flest selskapsleker for voksne

Enda en mimelek – Drapsgåten

Jeg har presentert en mimeleker tidligere, bl.a. Selskapsleker for voksne – 10 , men denne mimeleken er annerledes.

Del forsamlingen opp i lag med fire deltakere på hvert lag. La ett av lagene forlate rommet mens de gjenværende finner et mimeoppdrag (i tre deler) til laget som gikk ut. Mimeoppdraget skal dreie seg om 1) en morder, 2) et drapsvåpen, 3) et drapssted. Det blir ekstra morsomt dersom det ikke fins noen logisk sammenheng mellom 1, 2 og 3. Morderen kan f.eks. være Askepott, mordvåpenet en sirkelsag og drapsstedet i en flaskeautomat. At det ikke er noen naturlig sammenheng mellom 1, 2 og 3, skaper bare større forvirring, noe som også er hensikten med leken.

Deltaker nr 1 kommer inn. Han får vite hva han skal mime. Så hentes deltaker nummer 2 inn. Denne får se deltaker nr 1 mime hvem som er morder. Det er selvsagt ikke tillatt å si noe under mimeøkten. Når nummer 2 mener han vet hva mimingen forestiller (i dette tilfellet Askepott), gir han et tegn om dette, men han skal ikke fortelle det han vet til noen! Deretter får deltaker 2 vite hva som er mordvåpenet, og så mimer han først det som deltaker 1 viste for ham (den han tror morderen er) helt til deltaker 3 gir tegn om at han skjønner, deretter mimer nummer 2 den nye delen, mordvåpenet, til deltaker 3 mener han har forstått hva nummer 2 mimer og gir tegn om dette. Så er det siste deltakers tur. Denne kommer inn og får se nummer 3 mime hvem som er morderen, hva som er drapsvåpenet og til slutt hvor mordet fant sted (også nummer 3 venter på tegn etter hver del). Når nummer 4 tror han vet svaret på de tre delene, skal han fortelle hele historien til forsamlingen. Dette pleier å være noe ganske annet enn det som var den opprinnelige historien.

Jo mer absurd de tre delene er, jo artigere blir leken. Neste lag kan f.eks. mime at Davy Wathne er morder, mordvåpenet et julenisseskjegg og at mordet foregår i et kloster. Eller at morderen er en delfin, mordvåpenet en tom hermetikkboks, mordstedet Petersplassen i Roma… osv. osv. 

Selskapsleker for voksne fins på www.johnsteffensen.no

Neste selkapslek: Skjeen eller «Reisen til Afrika»

Alle selskapsleker for voksne

La andre få vite om dette innlegget..