Selskapsleker for voksne (21) – Enda en mimelek: Drapsgåten

En annerledes og veldig artig mimelek.

Selskapsleker for voksne

Jeg har presentert flere andre mimeleker, men denne festleken er annerledes.

Leker til festen – selskapsleker 21

Drapsgåten

Del forsamlingen opp i lag med fire deltakere på hvert lag. La ett av lagene forlate rommet mens de gjenværende finner et mimeoppdrag (i tre deler) til laget som gikk ut. Mimeoppdraget skal dreie seg om 1) en morder, 2) et drapsvåpen, 3) et drapssted. Det blir ekstra morsomt dersom det ikke fins noen logisk sammenheng mellom 1, 2 og 3. Morderen kan f.eks. være Askepott, mordvåpenet en sirkelsag og drapsstedet i en flaskeautomat. At det ikke er noen naturlig sammenheng mellom 1, 2 og 3, skaper bare større forvirring, noe som også er hensikten med leken.

Deltaker nr 1 kommer inn. Han får vite hva han skal mime. Så hentes deltaker nummer 2 inn. Denne får se deltaker nr 1 mime hvem som er morder. Det er selvsagt ikke tillatt å si noe under mimeøkten. Når nummer 2 mener han vet hva mimingen forestiller (i dette tilfellet Askepott), gir han et tegn om dette, men han skal ikke fortelle det han vet til noen! Deretter får deltaker 2 vite hva som er mordvåpenet, og så mimer han først det som deltaker 1 viste for ham (den han tror morderen er) helt til deltaker 3 gir tegn om at han skjønner, deretter mimer nummer 2 den nye delen, mordvåpenet, til deltaker 3 mener han har forstått hva nummer 2 mimer og gir tegn om dette. Så er det siste deltakers tur. Denne kommer inn og får se nummer 3 mime hvem som er morderen, hva som er drapsvåpenet og til slutt hvor mordet fant sted (også nummer 3 venter på tegn etter hver del). Når nummer 4 tror han vet svaret på de tre delene, skal han fortelle hele historien til forsamlingen. Dette pleier å være noe ganske annet enn det som var den opprinnelige historien.

Jo mer absurd de tre delene er, jo artigere blir leken. Neste lag kan f.eks. mime at Erna Solberg er morder, mordvåpenet et julenisseskjegg og at mordet foregår i et kloster. Eller at morderen er en delfin, mordvåpenet en tom hermetikkboks, mordstedet Petersplassen i Roma… osv. osv. 

Neste selskapslek: Skjeen eller «Reisen til Afrika»

Alle selskapsleker for voksne

Selskapsleker for voksne fins på www.johnsteffensen.no

La andre få vite om dette innlegget..