Politireformen- Århundrets bløff?

I følge politireformen skal politiet bli mer synlig. Mange steder i landet er det på ingen måte slik. Www. Johnsteffensen. No

De var tre politifolk, og de holdt åpent hver dag. Nå fins det ikke noe politi i det hele tatt…

Politireformen – Århundrets bløff?

For litt siden pratet jeg med en venn bosatt i Sogn og Fjordane. Da jeg besøkte hjemplassen hans for snart to år siden, var stedets politistasjon kun betjent mandager – av en tjenestemann. Tidligere hadde det samme kontoret hatt tre ansatte og holdt åpent hver dag. Politiet hadde imidlertid nedbemannet, og dersom man trengte hjelp utenom mandagen, måtte man henvende seg til et annet tjenestested cirka to timers reise unna (inkludert en fergestrekning på 40 minutter). Nabo-politistasjonen var bare betjent to dager i uken + en tredje dag «ved behov», hvordan de enn organiserte dette. Men så kom politireformen…

I dag har alt det ovennevnte forsvunnet. Det fins ikke lenger noe politi der vennen min bor sammen med 8-900 andre, ei heller på tettstedet to timer unna. Politiet er nå blitt flyttet enda lenger bort, og uttrykningstiden er dermed blitt økt med ytterligere 30-40 minutter. Min venn fortalte: Da den nye politireformen ble introdusert, så vi politiet litt oftere enn før, men det var bare helt i begynnelsen. Siden har vi ikke sett noe til dem i det hele tatt. Den nye reformen om mer nærpoliti synes å være et spill for galleriet, for hvem er det de tror at de lurer? undret min venn.

Dagbladet skrev 5. april 2018, med referanse til bl.a. Henning Engen, nestleder i NTL v/ Troms Politidistrikt, at den nye politireformen er århundrets bløff fra regjeringens side, i hvert fall når reformen markedsføres som en nærpolitireform. «Det foregår er en storstilt sentralisering av politiet der det er innbyggerne i distriktet som rammes. Målet med Nærpolitireformen er å sikre «tilstedeværelse» av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Det er selvsagt ikke det som skjer, når man legger ned 35 prosent av tjenestestedene» sa Engen blant annet.

Les også: …men hvor var Politiet?

Politireformen innebærer at over 120 lensmannskontor blir lagt ned ned, til tross for at man i forkant av reformen skapte et inntrykk av at de gjenstående kontorene skulle styrkes og at det skulle bli flere politipatruljer. Min venns beskrivelse av forholdene i Sogn og Fjordane er med andre ord ikke noe unntak. At langt færre tjenestesteder skal føre til mer politi over det ganske land, tror jeg ikke noe på. For meg blir dette en stor logisk brist, for ikke si århundrets bløff. Dessverre.

Les også: Etter 9 dager har Politiet fremdeles ikke svart

Quizer i bøtter og spann på www. Johnsteffensen. No

 

La andre få vite om dette innlegget..