– Midtlivskrisen gjør seg godt i romaner og filmer…

Midtlivskrise

Midtlivskrisen stemmer ikke…

MidtlivskriseEn europeisk studie som tar for seg sammenhengen mellom alder og livskvalitet, viser at menn synes å være minst lykkelige når de i snitt er 44,1 år gamle. Tilsvarende alder for kvinner er 42,6 år.

Heldigvis ser det ut for at lykken snur, for i 50 og 60 års alderen går det oppover igjen. En levekårsundersøkelse basert på en halv million mennesker fra Amerika, Europa og Asia konkluderer med at den psykologiske følelsen av å ha det bra (dvs. om livet svarer til forventningene) går i en svak U-form der bunnen nås rundt 40. Forklaringen synes å være at de fleste rundt 40 opplever mye stress med logistikken mht. barn, familie, venner og jobb, samt forventninger som ikke blir innfridd. I et globalt perspektiv er nordmenn mest tilfredse, mens det i Sør-Amerika er flere som opplever høyere lykke enn mennesker i Norden. 

Den store undersøkelsen må imidlertid tas med en klype salt fordi andre undersøkelser tyder på flere sammenhenger. En del forskere stiller seg tvilende til den såkalte midtlivskrisen. «Den gjør seg godt i romaner og filmer, men det stemmer ikke helt at den finnes» (i følge psykolog Margie Lachman). Livsløpsforsker Alexandra Freund hevder at «mennesker opplever kriser, men de har ingenting med alder å gjøre.» Professor Torbjørn Moum (Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo) mener at «nordmenn har det ganske så jevnt over hele livsløpet. Det kommer en liten dupp midt i livet, men den har ikke så stor betydning for de fleste». Han legger til at aldring er mer interessant enn midtlivskrisen. De helseproblemene og sykdommene som eldre mennesker strider med, trekker livskvaliteten ned for mange eldre. er hans konklusjon.  (Kilde: Dagbladet)

La andre få vite om dette innlegget..