KS viser sitt sanne ansikt

De som går i mindre klasser lærer dessuten mer, har generelt mer kunnskap, bedre selvtillit og større utholdenhet enn elever fra større klasser.

Stor svensk undersøkelse gjør ikke inntrykk på KS

Nok et eksempel på at John Hattie og KS umulig kan ha rett

De som går i mindre klasser lærer mer, har generelt mer kunnskap, bedre selvtillit og større utholdenhet enn elever fra større klasser.Det er forstemmende å lese Kommunenes Sentralforbund (KS) sin «områdedirektør for interessepolitikk» Helge Eides uttalelser i Bergens Tidende 19. mars 2012.

Som en kommentar til den store svenske undersøkelsen der 30 000 elever ble fulgt i mer enn 40 år – og som bl.a. konkluderer med at færre elever i klassen gir bedre resultater for elevene, kommer KS-direktør Eide med følgende uttalelse:

Å kun øke antall lærere gir lite ekstra læring for mye penger. Det må bli opp til kommunene å avgjøre om de skal prioritere kollektivtrafikk eller flere lærere!

Dette viser de ulykksalige konsekvensene av at ansvaret for grunnskolen, mens Høyres Kristin Clemet var utdannings- og forskningsminister, ble overført fra staten til kommunene i 2003. Staten lot dermed den enkelte kommunes økonomi bestemme skoletilbudet. Dermed fikk vi en uensartet skole med rike kommuner som tilbyr elever flere lærere og bedre klasseromsutstyr, og fattige kommuner som ikke har mulighet til å gjøre tilsvarende.

Kristin Clemets grep ble dessverre et skudd for baugen for enhetsskolen, og i dag er forskjellene åpenbare, noe KS anskueliggjør ved å stille det ene opp mot det andre: Flere busser eller flere lærere!

KS klamrer seg til John Hattie som mener at klassestørrelsen spiller ingen rolle. KS-direktøren lukker såvel øyne som ører for andre forskningsresultater. Den svenske undersøkelsen tar Helge Eide til etterretning som en kuriositet – en parantes, enda undersøkelsen konkluderer entydig med at elever i mindre klasser gjør det bedre på nasjonale prøver i svensk, engelsk og matematikk enn elever fra store klasser. De som går i mindre klasser lærer dessuten mer, har generelt mer kunnskap, bedre selvtillit og større utholdenhet enn elever fra større klasser.

Dette gjør ikke inntrykk på Helge Eide. En enkelt rapport rokker ikke ved hans oppfatning, enda den stammer fra et land som det er naturlig å sammenligne oss med, og som i tillegg bekrefter det svært mange lærere erfarer; færre elever gir bedre prestasjoner, økt trivsel, selvtillit og kunnskap. 

Det er ikke bare denne ene svenske undersøkelsen som bekrefter dette, andre undersøkelser konkluderer tilsvarende. 

Sunn fornuft er også lurt…   

 

La andre få vite om dette innlegget..