Han som visste hva som skulle til for at mobbing skulle opphøre

Mobbing i skolen. Det som skal til...

Mobbing i skolen

«Det var en gang en lærer. Han visste hvem han skulle snakke med da en av elevene hans ble mobbet på skolen…»

Silhouette_woman_tree– Ingen av dere har plaget Else. Det er ikke dere som raljerer med henne når hun må lese høyt i timen, som dytter, eller som kommenterer hvordan hun ser ut. Det er det Rune og Egil som gjør. Nei, deres ansvar ligger i at dere ikke gjør noe for å stoppe det! Dere har til felles at dere er blant klassens mest respekterte; best i gym, best på skolen, god i fotball, eller bare populær blant alle. Ingen har større makt enn dere i den klassen. Men dere bruker makten til å sole dere, ikke til å hindre at Else blir plaget av dem som trenger noen som er enda svakere enn seg å hakke på. Ikke til å sørge for at hun får delta, være med. Det er patetisk, og jeg er enormt skuffet over dere, sa læreren.

I linjene over fins nøkkelen til hvordan svært mange mobbesaker kunne og burde ha vært løst. Sitatet er hentet fra lærer Bjørndals metode, bergenslæreren som på en glimrende måte demonstrerte hvordan en mobbesak kan løses..

Til tross for at en rekke skoler gjennomfører det ene antimobbeopplegget etter det andre, forblir graden av mobbing i skolen uendret. Jeg skrev om det for litt siden og refererte til de mange bergenselevene som ikke hadde fnugg av tro på pedagogisk dill-dall. Elevenes oppskrift var ganske lik lærer Bjørndals, de ville i hvert fall ikke at mobberne skulle tas på med silkehansker: Utvisning, politianmeldelse, o.l. var etter barnas mening det mest effektive tiltaket.

Landets eneste mobbeombud fins i Buskerud fylke. Hennes utsagn i Dagsrevyen 11. november 2014 ligner til forveksling på måten lærer Bjørndal intervenerte. Mobbeombudet mente at flytting av mobberne neppe kom til å løse problemet. Det viktige var å ta tak i miljøet rundt mobberne, de som stilltiende aksepterer den uønskede atferden, de som lukker øynene for det som skjer og dermed indirekte heier frem de som plager andre på en nedverdigende, simpel og respektløs måte. I mellomtiden fortsetter kunnskapsministeren å utrede, tenke høyt og synse.

Og jeg som trodde at skolepartiet Høyre hadde oppskriften klar….! 

Les også «Slik vil elevene stanse mobbing»

La andre få vite om dette innlegget..