KS sitt løftebrudd er meget provoserende

Løftebrudd fra ks. (www. Johnsteffensen. No)

Det var i 2003 at Kommunenes Sentralforbund (KS) overtok ansvaret for lærerne. Etter dette har lærerne sakket stadig akterut når det gjelder lønn. Rekrutteringen til yrket har også vist tydelig nedgang i perioden. Det samme gjelder for dem som kan tenke seg en lederstilling i skolen. Søkerlistene er svært korte, og til enkelte rektorstillinger har det vært null søkere.

En tredel av nytutdannede lærere slutter i skolen etter få år. Underskuddet på allmennlærere vil om seks år trolig være et sted mellom 11 000 og 18 000! Alarmerende er det også at stadig flere ufaglærte underviser i skolen. En slik negativ utvikling burde bekymre og engasjere KS i høy grad. Arbeidsgiver må ta inn over seg at skoleutviklingen går i feil retning. Foruten lønnsnivået som viser en stadig svakere utvikling i forhold til andre yrkesgrupper, krever KS at lærerne skal øke sin tilstedeværelsesplikt med opp til seks uker(!) per år. Dette provoserende og lite gjennomtenkte forslaget gjør ikke skolen til en mer attraktiv arbeidsplass. Flukten fra læreryrket vil komme til å øke, og rekrutteringen blir enda vanskeligere.

Da KS overtok forhandlingsansvaret for lærerne, lovet både de og landets politikere at lærerne skulle få beholde de samme arbeidstidsordningene som de hadde hatt tidligere (da Staten hadde forhandlingsansvaret). KS sine løfter fra den gangen var tydeligvis ikke verdt papiret de ble skrevet på, for nå gjør KS seg skyldig i et gedigent løftebrudd.

Les også: Når en statsminister møter seg selv i døren…

Ks gjør seg skyldig i gedigent løftebrudd. (www. Johnsteffensen. No)

 

PS! Om du ønsker å dele plakaten med andre, f.eks. på Facebook, er det helt i orden! Kan deles fritt.

Se flere artikler og oppslag om KS sine lærerkrav her.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..