Høyre og skolen…

Høyre og skolen

Høyres skolepolitikk. Står den til troendes?

Høyre og skolenBergens Tidende skriver på lederplass, 26. september 2011: «Høyre har gått hardt ut i skolepolitikken, og nasjonalt har partiet gjenreist seg som et skoleparti i høstens valgkamp. Byrådsleder Mæland har fulgt trenden med visjoner om at Bergen skal ha Norges beste skole… Det er dessverre lite som tyder på at Høyres ambisjoner for bergensskolen er noe mer enn symbolpolitikk. Høyre kan gjerne kalle seg et skoleparti. Men da må partiet bevise at de faktisk evner å være det i praksis!» Slik skriver Bergens Tidende og fortsetter med at Høyre lovet 1100 nye lærerstillinger i Bergen innen 2013, men at det i bybudsjettet for 2012 «likevel ikke er satt av midler til en eneste ny lærerstilling, samtidig som byrådsleder Monica Mæland karakteriserer dette som «tidenes skolebudsjett» for Bergen». Dette til tross for at det «fortsatt mangler 800 lærere for at Høyre skal innfri løftet.» (Bergens Tidende)

Bladet Utdanning skriver på lederplass 23. september 2011: «For Høyre har kunnskap i skolen og å styrke lærernes kompetanse stått sentralt i de siste valgkampene.»  «…vi tok i august kontakt med ledelsen i Høyre for å få partileder Erna Solberg med i et hovedoppslag hvor hun skulle møte vanlige lærere. Tanken var å ta utgangspunkt i Høyres skoleresolusjon fra landsmøtet i vår…..» «Vi fikk positiv tilbakemelding på henvendelsen, og vi ble også enige om en dato for når dette skulle skje. I tillegg foreslo Høyre selv en skole i Oslo hvor møtet mellom Solberg og lærerne skulle foregå. I innspurten av en valgkamp hvor skolepolitikk stod høyt på dagsordenen, var dette noe vi trodde ville bli et spennende oppslag.»

Redaktøren skriver videre: «Men så kom kontrabeskjeden fra Høyre med følgende begrunnelse:

Vi som skoleeiere og arbeidsgivere ønsker ikke (om så utilsiktet) å øve press ovenfor skolene om at deres lærere må vise sine politiske holdninger.

«Redaksjonen i Utdanning trodde nesten ikke det vi leste – at lærere skulle ha behov for beskyttelse for å gi uttrykk for sine meninger som fagpersoner og samfunnsborgere? Nei – det blir rett og slett for tynt, Høyre. Skal partiet vinne kampen om skolen, må det også tåle å møte vanlige lærere og høre deres synspunkter om hvor skoen trykker. I et åpent demokrati er det helt ufarlig.» avslutter Utdannings redaktør.

Høyre og skolen

 

 

La andre få vite om dette innlegget..