Den gode lærer – hvem er det?

Den gode lærer, den mest kunnskapsrike eller den mest empatiske?

Hva kjennetegner den gode lærer?

Den gode lærer, den mest kunnskapsrike eller den mest empatiske?Den gode lærer… Hvem er det? 

Er det han/hun med de beste karakterene? Den mest skoleflinke? Eller den med best personlige egenskaper…?

Jeg har hørt om ledere som til tross for at de kan vise til hundrevis av studiepoeng i fagområdet ledelse, er bortimot ubrukelige som ledere! Det fins ingen sammenheng mellom det å ha mange studiepoeng og diverse eksamenspapirer fra anerkjente utdanningsinstitusjoner, og det å bli opplevd som en dyktig leder. Medfødte lederegenskaper spiller en betydelig rolle. For det er visse ting som ikke kan læres, uansett hvor mange eksamener en tar.

Er det da sikkert at den gode lærer er han/hun med de beste karakterene?

Dessverre tror jeg ikke det. Det er sikkert mange flere enn meg som har møtt faglig flinke lærere, men som likevel manglet noe essensielt, nemlig det å kunne formidle kunnskapen – eller lære fra seg slik at elevene forstår. Formidlingens kunst er ingen enkel affære. Et annet sted i johnsteffensen.no har jeg sitert Søren Kierkegaard på dette punktet. Han sa bl.a. at dersom jeg skal kunne hjelpe en annen, må jeg forstå det som han forstår, hvis ikke hjelper min merforstand ham slett ikke!

Jeg føler at den gode læreren også må besitte andre kvaliteter enn bare faglig dyktighet: En lærer må være empatisk, han må kunne lytte til barnas behov. Hva er det som gjør at barnet oppfører seg slik og/eller ikke forstår? Hva er det som ligger bak? Den gode læreren må også ha engasjement. Han må gløde, kunne skape begeistring hos elevene, få dem med seg. For det tredje må den gode læreren være ekte. Dersom en lærer ikke oppleves som ekte, vil han før eller siden bli avslørt av elevene. Da blir fallhøyden stor. Det tar lang tid å opparbeide tillit, på den annen side er det utrolig fort gjort å ødelegge den. Et tilliitsforhold kan gå i knas i løpet av sekunder… Til sist vil jeg nevne enda et punkt på E, nemlig etikk. Den gode læreren må kunne formidle hva som er rett og galt. Han må være bevisst at han selv er et forbilde, og at mange elever ser opp til ham, enten han liker det eller ikke. Læreren blir et forbilde for elevene. Derfor skal han også te seg slik at han blir en god, trygg og forutsigbar veileder!

Å kunne formidle kunnskaper og egen faglig dyktighet slik at elevene forstår, er en lærekunst. Noen ganger hender det at pensum blir misforstått av elevene, som følgende Hårek-vits illustrerer godt: Han konkluderer:

Det nye elsk-deg-sjølv-kurset var genialt: No kan eg røve og stjele med godt samvet!

La andre få vite om dette innlegget..