Høyesterett stiller mobberne til ansvar

Høyesterett mh9003990411

Høyesterett ansvarliggjør mobberne

Fra nå av risikerer mobberne å bli møtt med sterkere lut...Høyesterett har talt: Skal en få bukt med mobbing i skolen, må tiltak rettes mot den eller dem som mobber. Høyesterett mener det er feil å forsøke å justere hakkekyllingen i stedet for å irettesette mobberne. Personlig er jeg glad for denne presiseringen fra landets høyeste rettsinstans. Dommen gir et tydelig signal om at det er mobberne en må gripe tak i. Dersom relasjonen ikke fungerer innenfor et skolemiljø, skal det rettes tiltak mot mobberen eller mobberne, f.eks. ved at mobberen tvinges til å bytte skole. En skal ikke ta på mobberne med silkehansker, en må vise nulltoleranse overfor denne simple, uverdige og urettferdige måten å behandle medmennesker på.

Regjeringens manifest om nulltoleranse overfor mobbing synes å være en fjern visjon. Elevundersøkelser i Norge tyder på så mye som 8,5% av elevene blir mobbet på skolen. Høyesterett har gitt et viktig signal om at slik kan det ikke fortsette, og tiltakene må i langt sterkere grad rettes inn mot mobberne – ikke bare mot dem som blir undertrykket eller lider under andres systematiske plaging.

Det var en sak i Kristiansand som Høyesterett behandlet. En mann som var blitt plaget gjennom hele barneskolen, ble tilkjent et betydelig erstatningsbeløp. Det var ikke klassestyreren som hadde forsømt seg. Vedkommende lærer hadde måttet håndtere en mobbesak som han/hun umulig kunne klare å ordne opp i alene. Derfor mente retten at Kristiansand kommune (dvs. skoleeier) ikke hadde gjort det de ut fra lovverket var forpliktet til å gjøre. Lovens krav til et trivelig psykisk arbeidsmiljø var ikke ivaretatt, og dette var et ansvar som skoleeierne ikke kunne løpe fra. De ansatte kunne ikke stilles til ansvar for dette, mente Høyesterett.

Det er lov å håpe at Høyesteretts kjennelse blir tatt på alvor, og at mobberne merker seg at de heretter risikerer å bli møtt med langt sterkere lut enn før. For eksempel det å måtte bytte skole.

Jeg tror ikke at vi kommer all mobbing til livs gjennom et enkelt vedtak eller et tiltak, men jeg tror at dette kan være et viktig initiativ i så måte. Skal vi komme noen vei, må vi gi dem som blir mobbet, følelsen av at den systematiske ertingen, plagingen og trakasseringen blir tatt alvorlig. At det får konsekvenser for plagere som bevisst ødelegger klasse-, skole- og arbeidsmiljøet for andre.

La andre få vite om dette innlegget..

2 Comments on “Høyesterett stiller mobberne til ansvar”

  1. Det er veldig bra at det blir tatt tak i dette problemet. På høy tid. Vi får håpe at det er noe som også fungerer på sikt 🙂 jeg blir uttrolig provosert og sinna når jeg hører om personer som blir mobbet av andre.
    I «gamle dager» da jeg vokste opp het det erting og det var lite fokus på å gjøre noe med det. De som mobbet da fikk fortsette med det mens den som ble mobbet ikke hadde noe støtte i systemet. og måtte klare seg som best en kunne…
    Godt at det blir gjort noe mer offisielt nå 🙂

Comments are closed.