Selskapsleker (40) – To sannheter og en løgn

Mer enn 40 selskapsleker for voksne fins på johnsteffensen. No

Selskapsleker for voksne

En fin selskapslek som kan gjennomføres på flere måter…

Leker til festen – selskapsleker 40

To sannheter og en løgn

Selskapsleken «To sannheter og en løgn» er en artig og litt roligere aktivitet på festen. Etter noe betenkningstid skal deltakerne etter tur fortelle tre fakta om seg selv. To av disse skal være sanne, mens en av dem er løgn. Leken går ut på at de andre skal gjette hvilke påstander som er sanne, og hvilken som er løgn.

Det fins mange måter å organisere denne leken på. Den kan bl.a. gjennomføres som en konkurranse, der utplukkede deltakere kommer med sine «historier» etter tur. Vinner blir den eller de som har klart å samle flest poeng. Leken kan også ha lag som konkurrerer mot hverandre, der poeng oppnås eller mistes alt ettersom man klarer å lure de andre – eller ved at de selv blir avslørt. Leken kan dessuten gjennomføres i en ikke alt for stor forsamling ved at alle får fortelle «fakta» om seg selv, og der de andre gjestene skal forsøke å finne ut hva som er sannhet og hva som bare er tull og tøys.  Prøv gjerne varianten som fins nedenfor annonsen…  

♦ Enda en variant er utslagsmetoden: Gjestene sitter samlet. En av dem starter med å fortelle tre fakta om seg selv, to sannheter og en løgn. Den som sitter til venstre for ham/henne skal deretter gjette hva som er løgn. Er vedkommendes antakelse riktig, får den som kom med de tre påstandene ikke fortsette i leken. Hvis gjetningen derimot var feil, er den som gjettet ute av leken. Den som sitter igjen til slutt, blir lekens vinner. 

Neste selskapslek: Handlelisten

Alle selskapsleker for voksne

Flest selskapsleker for voksne: www. Johnsteffensen. No

La andre få vite om dette innlegget..