Omfavn dine nederlag…

Galskap er å gjøre det samme igjen og igjen, og forvente et annet og bedre resultat…

Omfavn dine nederlag

«Det ligger styrke i å akseptere fortiden for det den var, og i å anerkjenne det man har lært av tidligere erfaringer. Men en mentalt sterk person vil unngå å bruke energi på tidligere skuffelser eller fantasier om at «alt var bedre før». De investerer heller mesteparten av sin energi i å skape en bedre nåtid og fremtid.

Vi vet hva definisjonen på galskap er, ikke sant? Å gjøre det samme igjen og igjen, og forvente et annet og bedre resultat… En mentalt sterk person tar ansvar for tidligere handlinger, og er villig til å lære av sine feil. Forskning viser at evnen til å være selvreflekterende på en produktiv måte, er en av de største styrkene til mennesker som har lykkes.»

Disse to sitatene av psykoterapeut Amy Morin gir grunn til ettertanke. Vår indre stemme påvirker oss! Mentalt sterke mennesker klager ikke stadig over sine omstendigheter eller hvordan andre oppfører seg. De har lært å ta ansvar for sine egne handlinger, og de ​​aksepterer at livet ikke alltid er rettferdig. Derfor skal du starte dagen med å gi deg selv ros. Da blir du straks tunet inn på en positiv kanal. For som den tidligere profesjonelle basehopper og friskikjører Karina Hollekim skriver:

«Omfavn dine nederlag! Ikke la et nederlag slå deg ut. All suksess er bygget opp av tallrike nederlag – eller erfaringer som jeg velger å kalle dem. Derfor skal du omfavne nederlagene.»   

Sjekk johns hagesider. Www. Johnsteffensen. No

 

La andre få vite om dette innlegget..