Studie viser tydelig at angst, stress og depresjon reduseres ved røykeslutt

Å stumpe røyken fører til mindre angst, stress og depresjon i følge en ny engelsk studie...

Enda en grunn til å stumpe røyken…

Engelske forskere ikke i tvil; å stumpe røyken gir betydelig bedre psykisk helse

Å stumpe røyken fører til mindre angst, stress og depresjon i følge en ny engelsk studie...En ny engelsk studie viser at røykeslutt gir bedre psykisk helse. Også de som påstår at røyken virker beroligende, måtte erkjenne at det å stumpe røyken ikke bare økte livskvaliteten, men ga også færre symptomer på stress og angst – i tillegg til at det ga mindre depresjon.

Forskerne hadde røykernes psykiske helse på agendaen, og de ville undersøke hvordan den psykiske helsen ble påvirket hos de som sluttet å røyke, sammenlignet med de som fortsatte.

At engstelse, stress og depresjon gikk signifikant ned hos de som stumpet røyken, var tydeligere enn det forskerne hadde forestilt seg. Opplevd livskvalitet økte også hos de som valgte å kutte ut røyken.

Fra før vet en jo at røyking har mange andre skadevirkninger, bl.a. en betydelig økning i kreftrisikoen og mangedoblet sannsynlighet for å dø av hjerteinfarkt eller pådra seg hjerte- og karsykdom. Det mangler såvisst ikke på positive incitamenter til å styre unna røyking.

De engelske forskerne håper at deres funn angående den psykiske helsen, kan oppmuntre flere røykere til å stumpe røyken for godt.

Kilde: dagensmedisin.no 

La andre få vite om dette innlegget..