Salt og blodtrykk

Det er mange grunner til at du skal være varsom med salt. Her er noen av dem...

Mange grunner til at en skal være varsom med salt (3)

Salt gjør blodårene trangere, noe som fører til at hjertet må arbeide hardere

Det er mange mekanismer som styrer forbindelsen mellom saltinntak og blodtrykk. Saltet gjør at kroppen binder mer væske, dessuten skader salt blodårene samtidig som det aktiverer hormoner og nervesystem til å regulere hjertets pumping. Dersom nyrene sliter med å skille ut det overflødige saltet, vil blodvolumet øke. Dette fører igjen til at blodtrykket øker. Det kan virke som om personer med høyt blodtrykk har en svikt i nyrenes evne til å skille ut natrium. (Vanlig salt består av grunnstoffene natrium, ca. 40%, og klorid, ca. 60%.)  Når blodvolumet øker, vil mengden blod som hjertet pumper ut i kroppen, også øke, noe som igjen bidrar til blodtrykks-stigning. 

Les også del 1: Reduser saltinntaket og få bedre helse

Høyt saltinntak kan også bidra til å gjøre blodårene trangere, noe som fører til at blodtrykket øker. Den økte motstanden i trange blodårer gjør at hjertet må arbeide hardere. Blodtrykket øker derfor i overensstemmelse med hvor mye trangere blodårene blir. Studier tyder på at saltinntak i barndommen også kan påvirke saltsensitiviteten senere i livet. Blodtrykket responderer mest på redusert saltinntak hos eldre mennesker og personer med høyt blodtrykk og kronisk nyresykdom. Men det å redusere saltinntaket også hos dem med normalt blodtrykk og unge mennesker, kommer til å bremse eller utsette den typiske, aldersrelaterte økningen i blodtrykket. Risikoen for aterosklerose i voksen alder kan ha sammenheng med hvordan blodtrykket var som barn.

Les også del 2: Hvorfor salt er helseskadelig

En person med høyt blodtrykk har i følge LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) omtrent dobbelt så stor sjanse for å dø av hjerteinfarkt og hjerneslag som en med normalt blodtrykk, og jo høyere blodtrykket blir, jo større er risikoen. Høyt blodtrykk kan også føre til anginasmerter og hjertesvikt. Så når en tar inn over seg den klare sammenhengen mellom saltinntak og blodtrykk, tilsier all fornuft at en bør være varsom med salt. «Lite salt» defineres som mindre enn 0,3 gram salt per 100 gram. «Mye salt» er mer enn 1,25 gram salt per 100 gram vare. Sjekk derfor merkingen av næringsinnholdet på varens innpakning.

Husk at blodtrykket bestemmes av blodmengden som hjertet pumper ut hvert minutt, samt motstanden i blodårene. Et redusert saltinntak har positiv effekt på begge og bidrar til et lavere blodtrykk.

 

 

La andre få vite om dette innlegget..