Påskemorgen. Jesus er ikke død!

Paskemorgen. Ill. Gerd altmann pixabay

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.  Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.  Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.  Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!  Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
   
 Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene.  Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

(Matteus 28, 1 – 10)

På mange måter er denne hendelsen det som kristen tro er bygget på; den oppstandne Jesus. Jesus som har beseiret døden, og som ble levende igjen etter tre dager i dødsriket. Det er Maria Magdalena og Maria, mor til Jakob og Joses, som er først ute ved graven denne påskemorgen. De har en jobb å gjøre med hensyn til begravelsen. Lintøyet som var blitt viklet rundt Jesus da han ble tatt ned fra korset, skulle nå legges penere rundt kroppen. Men først skulle den døde smøres inn med velluktende oljer. Slik var deres tradisjon, og det var dette de to Mariaene hadde til hensikt å gjøre dagen etter sabbaten.

Men deres stillferdige gjøremål ble avbrutt at et syn de aldri kunne glemme. Jordskjelv, skrekkslagne vakter og en skinnende engel. Engelen sa: «Jesus er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå…» Påskemorgens budskap om den oppstandne Jesus, overgår alt som er blitt sagt og skrevet om Jesus som menneske. Og det er dette budskapet, om at døden ikke kunne holde på Jesus, som er de kristnes håp for livet og det som kommer etter denne tilværelsen. På samme måte som Jesus beseiret dødsriket, skal de som følger etter Jesus også få ta del i hans herlighet.

Kristus er oppstanden, han er i sannhet oppstanden!

(JS)

Foto øverst: Gerd Altmann (Pixabay)

Jesu oppstandelse illustrert av elever på 5. trinn:

 

 

La andre få vite om dette innlegget..