Når Guds rike kommer…

Foto clinton o pixabay

«Slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag.»

(Lukas 18, 24)

Dette sier Jesus om seg selv. En dag skal det skje, helt plutselig som ved et lynnedslag. De som har opplevd at lynet har slått ned i nærheten, vet at dette skjer uten forvarsel. Lyn og torden rammer samtidig, som et eneste stort sjokk. På samme måte skal vi oppleve det den dagen Jesus kommer igjen for å hente sine. Det har vi hans eget ord på!

Ta vare på Guds ord!

Din tid er nå!

Les flere tanker og ord fra Bibelen

Foto: Clinton O (Pixabay)

La andre få vite om dette innlegget..